STEYR    TMP ir SPP
                   (TAKTICAL MACHINE PISTOL, SPECIAL PURPOSE PISTOL)
   Aštunto  dešimtmečio viduryje kariuomenei atsirado poreikis turėti automatinį ginklą savigynai, bei kompak- tiniu ginklu apginkluoti štabo, bei užnugario tarnybas.  Vienas iš pasiūlytų ginklų ir yra  TMP.   1992m.  austrų firma "SREYR" pasiūlė du variantus tokio pistoleto-kulkosvaidžio modelius tai SSP ir TMP. Vienas  nuo  kito modeliai skiriasi tiktai tuo kad TMP priekyje turi rankeną nes be jos šaudant serijomis yra labai didelis  kulkų išbarstymas, o SPP yra pritaikytas šaudyti tik pavieniais šūviais.  Ginklų  konstrukcija  yra  labai  nesudėtinga, spyna užsirakinan ti, po šūvio spyna grįžta atgal 4mm. atsirakina pasisuktama pagal  laikriodžio  rodyklę  judė-  dama atgal išmeta išau tą gilzę, o griždama į priekį pasiima naują šovinį, įstuma jį į šovinio  lizdą  ir  užsirakina. Ginklas labai patogus arti mame kontakte, šaudyti galima  tiek  viena  tiek  abiem  rankomis,  patogus  nešioti paslėptas po drabužiais. Ginkle plačiai naudojami polimerai, todėl toks nedidelis svoris. 
          Ginklas gaminamas įvairių kalibrų: 9mm Parabelum; 9mm Short; 7,65 Parabelum; 10mm Auto; 41 Action Exspres. Ginklas yra pritaikitas šaudyti su duslintuvu, optiniu ir lazeriniu taikikliu
               
                                                                                        TMP

  Kalibras                                 9+19mm.
  Ugnies režimai                       automatinis.
  Ginklo ilgis                            280mm.
  Ginklo svoris be šovinių       1,3kg.
  Vamzdžio ilgis                        130mm.
  Ginklo svoris                         1,3kg.
  Apkabų talpa                         15; 20; 25; 30šov
  Greitašaudiškumas               900š/m.
  Pradinis kulkos greitis          362m/s.
  Realus šūvio nuotolis            25m.
                     

                                                                                         SPP
  Kalibras                                 9+19mm.
  Ginklo ilgis                            282mm.
  Ginklo svoris be šovinių       1,3kg.
  Vamzdžio ilgis                       130mm.
  Realus šūvio nuotolis           25m.
        

 

                                                                                       įpradžią