UZI

            Šiai dienai tai yra  masiškiausiai gaminamas ginklas iš visų pistoletų kulkosvaidžių.  1952m. jį
          sukūrė tuometinis kariuomenės leitenantas (dabar pulkininkas) Uzi Gal. Šiuo metu ginklas yra
          Daugiau nei 100 valstybių spec.pajėgų apginklavime.                    
                                          
           GINKLAS YRA NAUDOJAMAS LIETUVOJE

  Kalibras                                   9+19mm
  Ugnies režimai                        pavieniais, automatinis
  Apkabų talpa                          20, 25, 32šov
  Ginklo svoris                          3,7kg
  Ginklo ilgis                             470mm
  Ginklo ilgis su buože              650mm
  Vamzdžio ilgis                        260mm
  Graižtvų skaičius                   4
  Graižtvų ilgis                          254mm
  Taikiklis reguliuojamas        100 - 150m
  Taikymosi linijos ilgis             309mm
  Gretašaudiškumas                 600šūv/min
  Pradinis kulkos greitis           400m/s
 
         
 

 

                                                         į pradžią