1999.10.11
                                          Vakuuminė bomba
           
Prasidėjo eilinė invazija į Čėčėniją. Kardinaliai pasikeitė rusų kovinių veiksmų taktika.
                 Stratėginė aviacija bombarduoja naujausiomis bombomis. Maskva giriasi , kad naujų
                 ginklų pagalba yra pasiekti stulbinantys rezultatai kovoje su teroristais.
                   Iš tikrųjų, bombarduojant ilgalaikius įtvirtinimus vakuuminėmis bombomis, efektas yra
                 didžiulis. Tam, kad  mūsų puslapio lankytojams nesusidarytų klaidingas įspūdis, mes
                 apie šį ginklą norime papasakoti plačiau. Nieko naujo šioje srityje rusai neatrado. Vakuu-
                 mines bombas amerikiečiai sėkmingai naudojo Vietname. Bombos konstrukcija ir veiki-
                 mo principas yra labai paprastas. Bombos viduje yra du sprogdikliai su nedideliais užtai-
                 sais , ir jos vidus užpyldytas etileno oksidu, propileno oksidu arba suskystintu propanu. 
                   Bombai atsitrenkus į žemę, suvekia pirmas sprogdiklis, esantis kevalo priekyje,sprogi-
                 mas suardo bombos kevalą ir viduje esanti medžiaga pavirsta rūko debesiu. Kadangi
                 dujos yra sunkesnės už orą, jos kaupiosi žemiausiose vietose. Po tam tikro laiko tarpo
                 suveikia kitas sprogdiklis,  esantis bombos dugne, vyksta dujų ir oro mišinio detonacija,
                  kitaip tariant - sprogimas . Sprogimo viduje susidaro didžiulis slėgimas ir pakyla aukšta 
                  temperatūra, ko pasekoje visa, kas gyva, žūna.
                   Yra žinoma, kad amerikiečiai naudoja bombas, sveriančias 60, 136, 500, 635 kg .
                   Informacijos apie Rusijoje gaminamas bombas surasti nepavyko, nors yra  žinoma, kad
                 jų forma yra klasikinė, o konstrukcija niekuo nesiskiria nuo amerikiečių.
                              
                 
                                                                                į pradžią