“VIMPEL”

       1981m. rugpjūčio 19d. SSSR minisrtų tarybos ir KPSS politinio biuro bendrame posėdyje buvo priimtas
      spren dimas sukurti KGB “C” skyriuje (nelegali žvalgyba) visiskai slaptą specialios paskirties grupę.
     
Grupės pagrindą sudarė  jau egzistavusių grupių “Zenit”, “Kaskad” ir “Omega” kariai jau spėję
       pakariauti  AfganistanePagrindinė grupės užduotis žvalgybinių-diversinių operacijų vykdymas už SSSR
       ribų. Kandidatai i grupę praena specialią pusantro mėnesio atrankos programą, kurią praėjo virš 6000
       kandidatų,  atrinkta  buvo  200.  Pagrindiniai  atrankos kriterijiai: psichologinė ir sveikatos buklė, užsienio
       kalbų žinojimas, drąsa, šaltakraujiškumas, nestandartinis mąstymas, mokėjimas improvizuoti ir primti
       nestandartinius  sprendimus  nestandartinėse  situacijose.  Visi grupės nariai turi turėti aukštąjį
       išsilavinimą, bet  nebūtinai  karinį.  Pavyzdžiui,  karį  baigusį  aukštają  Rezanės desantininkų mokyklą
       grupėje ruošdavo dar du metus, o tai sako apie įpatingai aukštą karių parengimą.  Laikui bėgant
       pamaskvėje, miškuose buvo įkuratas grupės mokymo  centras.  1981m.  grupėje  jau  buvo  1200  žmonių,
       90% karininkai kuriu amžius nuo 27 iki 36 metų. Yra žinoma, kad  grupė šalies  viduje  užgrobdavo 
       strategiškai svarbius objektus ir taip vykdydavo mokymus, o tuo pačiu parodydavo objektų apsaugos
       spragas.  Nuo  1988m. grupė buvo mėtoma po karštus  taškus  iš  vienos  vietos  į  kitą.  1991m.  grupė 
       nepalaikė  “GKČP”  ir  įvykius nesikišo. 1992m. grupė perduodama i VRM sistemą, protestuodami prieš
       tai   90%  grupės  asmeninės  sudėties padavė raportus ir išėjo. 1992m. pabaigoje grupės likučiai
       perduodami  į “Tarprespublikinę  saugumo  agenturą” vėliau į “Rusijos federacijos federalinę saugumo
       agenturą. 1993m. grupė atsisakė  šturmuoti  baltuosius  rumus, bet  vėliau be mušio įėjo į rūmus suėmė 
       Ruckojų,  Chasbulatovą,  Barnnikovą.  Jelcinas  neatleido  už  įsakymo nevykdymą  ir  atskiru  nurodimu
       išformavo   grupę.  1994m.  vėl   atkurta grupė  “Vimpel”  dabar  ji  priklauso ”Federaliniai specialių
       operacijų ir kontražvalgybos valdybai” . Yra žinoma, kad 1983m. grupėje įkurtas kovinių plaukikų būrys.
       Apie jo veiklą  nera jokių duomenų.

 

                                                                 į pradžią