atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

Naujienos

(2005-02-01 22:27:23)
UZI; Mini-UZI; Micro-UZI; Pistol-UZI;

1949 m. Izraelio kariuomenės leitenantas Uzi Gal (1922-1994) ėmėsi kurti naują kompaktišką pistoletą-kulkosvaidį, tinkantį visoms kariuomenės rūšims ir spec. tarnyboms. Už pagrindą konstruktorius paėmė čekų ginklų konstruktoriaus Jaroslavo Choleko ir brolių Francišeko ir Jozefo Kouckių 1947 m. sukurtų pistoletų-kulkosvaidžių schemą, pagal kurią jau buvo sukurti modeliai M23, M25, ZK-476. Todėl pistoletas kulkosvaidis “UZI “yra taip panašus į čekiškų ginklų modelius. Spynos schema prieš daugelį metų buvo sukurta Jone Moises Browning. 1950 m. kūrimo darbai buvo baigti. Po neilgų bandymų ginklas buvo pripažintas tinkamu ir 1954 m. priimtas kariuomenės apginklavimui. Šiuo metu tai yra  masiškiausiai gaminamas ginklas.
Ginklo konstrukcija yra paprasta ir nesudėtinga. Praktiškai visos metalinės dalys išskyrus vamzdį ir keletą spyruoklių  yra gaminamos štampavimo būdu, todėl ginklo savikaina yra labai maža.
Spyna yra laisva ir įdomi yra tuo, kad užvažiuoja ant vamzdžio du trečdalius savo ilgio. Panaudojus šią spynos schemą konstruktoriui ženkliai pavyko sumažinti ginklo ilgį (sumažinus ginklo ilgį jis tapo lengvesnis, todėl padidėjo kulkų sklaida šaudant tiek trumpomis , tiek ilgomis serijomis. Atatrankai sumažinti buvo priimtas paprastas sprendimas, padidinti ginklo svorį, todėl ginklo korpusas yra gaminamas iš 2 mm. storio lakštinio plieno).  Automatika veikia laisvos spynos atatrankos principu. Šūvio metu mechanizmo darbo ciklas yra toks: nuspaudus nuleistuką yra atlaisvinama spyna, kuri veikiama gražinamosios spyruoklės juda į priekį, pakeliui “pasiima” šovinį iš apkabos ir įstuma į šovinio lizdą, toliau į priekį judėdama spyna, į kurią nejudamai yra įtvirtintas dužiklis įskelia šovinio kapsulį. Šūvio metu dujos veikia kulką ir tūtelę praktiškai vienoda jėga. Išmetamų dujų veikiama tūtelė juda atgal, kartu stumdama spyną, kuri savo ruožtu suspaudžia gražinamąją spyruoklę. Spyna kraštutinėje padėtyje yra sulaikoma nuleidimo mechanizmo.
Vamzdis yra greitai ir  lengvai keičiamas. Tvirtinasi viena ranka užsukant veržlę su fiksatoriumi, be to ant vamzdžio yra specialiai išfrezuota išpjova,  kurios dėka vamzdis visą laiką įstatomas į tą pačią padėtį.
Ugnies korektorius-saugiklis yra trijų padėčių ir išdėstytas kairėje ginklo pusėje, “A”- automatinis ugnies režimas, “R”- pavieniai šūviai, “S”- saugiklis.. Jį yra patogu valdyti, net šaudant viena ranka. Ant pistoletinio tipo rankenos yra išdėstytas dar vienas saugiklis kuris nusispaudžia paėmus ginklą į ranką. Užtaisymo rankena yra išdėstyta ginklo viršuje tarp kryptuko ir taikiklio. Taikiklis yra keičiamas ir pritaikytas šaudyti 150 m. ir 200 m. Ginklo buožė gali būti metalinė sudedama arba medinė. Ant “Mini-UZI” ir “Micro-UZI” yra išdėstytos atlenkiamos buožės. Visi trys modeliai yra tarpusavyje konstruktyviai panašūs ir skiriasi tik dydžiu.
Civilinei rinkai ir eksportui buvo sukurtas pistoletas UZI. Jo konstrukcija yra praktiškai tokia pat, kaip ir visų kitų modelių tik nuleidimo mechanizmas yra pritaikytas šaudyti pavieniais šūviais ir yra truputi mažesnis už “Micro UZI” ir neturi atlenkiamos buožės.
Visiems UZI modeliams yra gaminami prailginti vamzdžiai. Toks ginklo variantas  vadinamas UZI karabinas.
Visiems modeliams yra gaminami duslintuvai, taip pat ginklus galima komplektuoti optiniais, kalimatoriniais, naktiniais, lazeriniais taikikliais ir pašvietimo žibintais. Pistoletas- kulkosvaidis UZI yra komplektuojamas durtuvu-peiliu.
Ginklas yra daugiau, kaip 100 Pasaulio valstybių kariuomenių ir spec. tarnybų ginkluotėje.
Visi trys pistoleto-kulkosvaidžio UZI modeliai yra naudojami Lietuvoje.

UZI

Kalibras
Šovinys
Ugnies režimai
Apkabų talpa
Tuščio ginklo svoris
Ginklo svoris su medine buože
Ginklo ilgis
Ginklo ilgis su atlenkta buože
Vamzdžio ilgis
Graižtvų žingsnis
Graižtvų skaičius
Graižtvas
Šaudymo tempas
Greitošauda
Pradinis kulkos greitis
Taikiklis keičiamas
Taikymosi linijos ilgis
Realus šūvio nuotolis

9 mm.
9 x19 mm.
pavieniai, automatinis.
20; 25; 32.
3,7 kg.
3,8 kg.
470 mm.
650 mm.
260 mm.
254 mm.
4
dešinys.
600 šūv/min.
40-120 šūv/min.
400 m/s.
100 m. ir 200m.
309 mm.
200 m. 

Mini-UZI

Kalibras
Šovinys
Ugnies režimai
Apkabų talpa
Ginklo ilgis
Ginklo ilgis su atlenkta buože
Ginklo svoris be apkabos
Vamzdžio ilgis
Graižtvų skaičius
Graižtvas
Taikiklis keičiamas
Pradinis kulkos greitis
Taikymosi linijos ilgis
Šaudymo tempas
Greitošauda

9 mm.
9 x 19 mm.
pavieniai, automatinis.
20; 25; 32.
360 mm.
600 mm.
2,7 kg.
197 mm.
4
dešinys.
50 – 150 m.
352 m/s.
233 mm.
950 šūv/min.
40 – 120 šūv/min.Micro-UZI

Kalibras
Šovinys
Ugnies režimai
Apkabos talpa
Ginklo svoris
Ginklo ilgis
Ginklo ilgis su atlenkta buože
Vamzdžio ilgis
Graižtvas
Graižtvų skaičius
Graižtvų žingsnis
Pradinis kulkos greitis
Šaudymo tempas
Greitošauda
Taikiklis pastovus

9 mm.; 11,43 mm.
9 x 19 mm. 45 ACP.
pavieniais, automatinis.
20; 32; 40.
1,95 kg.
250 mm.
460 mm.
117 mm.
dešinys
4
254 mm.
9 mm 350 m/s.; 240 m/s 45ACP
1250 šūv/min.
40-60 šūv/min.
50 m.


9mm UZI pistol

Kalibras
Šovinys
Tuščio ginklo svoris
Ginklo svoris su apkaba ir šoviniais
Ginklo ilgis
Vamzdžio ilgis
Graižtvas
Graižtvų skaičius
Graižtvų žingsnis
Pradinis kulkos greitis
Apkabų talpa
Ugnies režimas
Taikiklis
Realus šūvio nuotolis

9 mm. ; 11,43 mm.
9 Para ; 45ACP.
1,65 kg.
2,05 kg.
240 mm.
115 mm.
dešinys
4
254 mm.
350 m/s. 9 Para.
20 šov. 9 Para; 10 šov. 45ACP.
pavieniais
pastovus
60 m.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (naujienų archyvas)
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS