atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

"Pistoletas TT"(Tula-Tokarev)

Pirmieji bandymai sukurti pistoletą Rusijoje buvo iškart po revoliucijos. Konstruktorius A.E. Korovin   1920-1921m. sukūrė savos konstrukcijos pistoleto modelį ir bandė siūlyti jį karinei pramonei gaminti. Buvo sudaryta komisija, kuri po neilgų svarstymų atmetė pistoleto modelį , kap netobulą ir neperspektyvų. Sekantį žingsnį konstruktorius žengė 1923m., komisijai pateikdamas visiškai kitokį pistoleto modelį. Jo likimas buvo toks pat, tik tobulinimo darbai vyko iki 1927m. Į pistoleto kūrimo varžybas 1924m. įsisijungė konstruktorius S.A. Priluckij, pateikdamas komisijai net du - 7,65 ir 7,62mm kalibro - modelius. Abu modeliai dėl konstrukcijos trūkumų ir netobulumo buvo atmesti, o darbus, juos tobulinant, laikė netikslingais.

Trečio dešimtmečio pabaiga. Vyksta intensyvus kariuomenės perginklavimas. Artilerijos Komitetas ieško naujų ginklų modelių . Ginklų konstruktoriams pateikiamos sąlygos - kurti ginklus 7,63mm Mauzer kalibro šoviniui, nes dėl savo galingumo jis tiktų ir pistoletams kulkosvaidžiams . Tuo metu buvo pradėta galvoti apie vieningą šovinį ,norint sumažinti kalibrų įvairovę. Šiek tiek vėliau ,organizuojant šovinių gamybą ir įvedant vieningus kalibrų standartus , šovinio kalibras buvo sumažintas iki 7,62mm. Naujas šovinys atitiko visus tuo metu jam keliamus reikalavimuis ir tapo baziniu šoviniu, kuriant pistoletus ir pistoletus –kulkosvaidžius. Pagrindinės šovinio charakteristikos yra šios: kalibras – 7,62mm; šovinio svoris – 10.2-11gr; kulkos svoris – 5,52gr; parako svoris – 0,48-0,52gr; šovinio ilgis 34,85mm; gilzos ilgis 24,7mm; kulkos ilgis –16,3mm; užtaiso kameros tūris – 0,93cm3; maksimalus dujų slėgis 2100kg/cm2. Ilagainiui į šį kalibrą persiorientavo visi ginklų kostruktoriai, ir dauguma ginklų buvo sukurti kaip tik šitam šoviniui. 1943m tai buvo masiškiausiai gaminami šoviniai . Jie buvo dviejų tipų: paprasti – kulka su plienine šerdimi ir trasuojantys.

Pirmąjį savo pistoleto modelį bandymams konstruktorius F.B. Tokarev pateikė dar 1929m. Komisijos išvadose buvo sakoma , kad modelis yra labai taiklus , turi didelį pradinį kulkos greitį, ilgą vamzdį, konstruktyviai yra labai nesudėtingas ir yra pritaikytas šaudyti atstume iki 700m.,todėl modelis yra artimesnis pistoletams-kulkosvaidžiams, nei pistoletams. Kaip pistoletui - pagrindiniai trūkumai yra šie: dideli gabaritai ir didelis ginklo svoris. Tokarevas ėmėsi taisyti padėtį nes jo užsibrėžtas tikslas buvo pitoletai. 1930m sukūrė visiškai naujos konstrukcijos pistoletą. Kaip tik tuo metu Rusijoje buvo paskelbtas konkursas naujam ginklui, kuriame dalyvavo ne tik vietiniai konstruktoriai ,bet ir užsienio firmos, pateikusioms bandymams “Valter”, “Brauning” ir “Parabelum” modelius. Po ilgų poligoninių bandymų, kuriuose buvo vertinamos ne tik ginklų kovinės sąvybės, bet ir atsparumas išsinešiojimui, gyvybingumas užterštumo sąlygomis, balistinės sąvybės, konstrukcijos sudėtingumas, komisija geriausiai įvertino Tokorevo sukurtą ginklą. Jis atitiko 75 keliamų reikalavimų, bet rekomendavo atlikti keletą nežymių patobulinimų. Pistoletas buvo patobulintas ir 1931m vėl pateiktas bandymams, kuriuose dalyvavo aukšti tuometinės kariuomenės vadai - K. E. Vorošilov, M. N. Tuchačevskij ir I. P Uborevičius. Komisija labia gerai įvertino pistoleto modelį ir savo išvadose rekomendavo priimti jį kariuomenės apginklavimui. Karinė Revoliucinė Taryba priėmė nutarimą užsakyti pirmąją 1000 vienetų pistoletų partiją ir suteikė jam pavadinimą “7,62mm pistoletas 1930m pavyzdžio”. Kitaip jį dar vadino “TT” (Tula-Tokarev). Iki 1933m pistoletas buvo dar nežymiai tobulinamas , o galutinis jo variantas buvo priimtas masinei gamybai.

Pistoleto konsrukcija ir aptarnavimas yra labia nesudėtingi. Nepilnam ginklo išardymui nereikia jokių įrankių. Pistoleto automatika veikia vamzdžio trumpos eigos atgal principu , spyna užsirakinanti, skėlimo ir nuleidimo mechanizmai ir saugiklis yra sumontuoti į atskirą mazgą, kuris įstatomas į pistoleto korpusą. Apkaba yra vienos eilės, taikiklis yra pastovus, pritaikytas šaudyti atstume iki 25m .
 
Kalibaras - 7,62mm
Ginklo ilgis - 195mm
Ginklo aukštis - 152mm
Ginklo plotis -
Taikymosi linijos ilgis - 153mm
Ginklo svoris be šovinių - 840gr
Ginklo svoris su šoviniais - 940gr
Vamzdžio ilgis - 116mm
Graižtvų skaičius - 4
Graižtvas - dešinys
Apkabos talpa - 8 šov.
Realus šūvio nuotolis - 50m
Greitošauda - 8–30šūv/min
Šovinys - 7,62 x 25 Type P
Vo - 424m/s
Ve - 503J

Pistoletas buvo gaminamas daugelyje Pasaulio valstybių, o kai kur gaminamas ir dabar. Rusijoje pistoletas buvo gamintas iki pat 1951m. Kariuomenės apginklavimui tąsyk buvo priimtas “Makarov” pistoletas, nes mažo kalibro ir didelio galingumo šovinys neturi pakankamo stabdomo efekto. Jugoslavijoje buvo gaminamas specialus modelis su vamzdžiu pritaikytu šaudyti 9mm Para šoviniu. Lietuvije ginklas naudojamas iki šių dienų ir yra sutinkamas apsaugos struktūrose ir kariuomenėje.
        Šis straipsnis publikuotas žurnale "KARYS"  No.14  2000 07 14 - 07 28

Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS