atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

12,7x108mm

Prieš pat Antrojo Pasaulinio karo pradžią SSSR ginklų konstruktoriai pradėjo kurti naujus prieštankinius ginklus , nes to meto ginkluotės šautuvai buvo neefektingi dėl silpnoko šovinio. 1941m. pabaigoje, po sėkmingų bandymų, buvo priimtas apginklavimui naujas šovinys. Jis buvo pritaikytas kovai su lengvai šarvuota technika, aviacija, laikinais įtvirtinimais, ir buvo naudojamas prieštankiniams PTRD ir DTPS šautu vams. Po karo jam buvo sukurtas kulkosvaidis KPV ir KPVT, taip pat sukurti nauji šarvamušiai, šarvamušiai-padegamieji ir trasuojantys šoviniai.

ŠOVINYS NAUDOJAMAS LIETUVOS KARIUOMENĖJE


 
 
PAGRINDINES ŠOVINIO CHARAKTERISTIKOS

Kalibras -   14,5mm
Šovinio ilgis -   155mm
Gilzės ilgis -   114mm
Kulkos svoris -   63,40gr
Parako svoris -   28,80gr
Vo -     976m/s
Eo -     30675J
 
 
 
 
 
 
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS