atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

7,62x53 mm šovinys

1881m.Rusijos kariuomenė pradėta perginkluoti Mosin konstrukcijos karabinais, kurie šaudė 7,62mm kalibro šoviniais. Ir štai jau daugiau, kaip šimtas metų, yra nau- dojamas šio kalibro šovinys. Perėjęs daug karų, ne kartą buvo modernizuotas, bet kalibras ir forma išliko tie patys. Šaudymui yra naudojamos paprastos, dar vadinamos lengvomis (sukurtos 1908m) ir sunkios (sukurtos 1930m) trasuojančios, šarvamušės, šarvamušės-padegamosios, snaiperinės ir aviacinių kulkosvaidžių prišaudymui ( liaudyje vadinamos sprogstamosios) kulkos.

Šoviniai su paprastomis kulkomis yra skirti naikinti priešo gyvąją jėgą. Kaip jau minėjome, pagal masę kulkos suskirstytos į dvi rūšis - lengvos ir sunkios.

Lengvos kulkos turi didesnį greitį, priklausomą nuo užtaiso kiekio ir vamzdžio ilgio. Lengvos kulkos greitis krenta žymiai greičiau, todėl jos yra naudojamos šaudymui nedideliais atstumais.

Sunkios kulkos savo aptakios formos ir didelės masės dėka išlaiko pramušamąją galią, nuskriejusios 4500-5000m. ir turi mažesnę trajektoriją, esant mažesniam kulkos greičiui, kas yra labai svarbu šaudant dideliais atstumais.

Lengva kulka yra sukurta 1908m. Tokia kulka turi indeksą "L". Kulkos apvalkalas yra pagamintas iš tompako lydinio, kurį sudaro 90% varis ir 10% cinkas. Kulkos viduje įdėta švininė šerdis, o šone yra griovelis, į kurį užvalcuojamas tūtelės plonasis galas, kad tvirčiau laikytųsi kulka. Kulkos dugne yra tuštuma, ir dėka jos kulkos svorio centras yra pasistūmėjęs į smaigalį , tuo žymiai pagerinęs balistines savybes.

Lengva kulka ( indeksas "PS" ) skiriasi nuo "L" tipo kulkos tuo, kad kulkos viduje vietoje švininės šerdies įdėta plieninė. Tuo pasiekiama švino ekonomija, sumažėja kulkos deformacija, padidėja pramušamoji galia. Atsiradus naujoms apsaugos priemonėm ( šarvuotos liemenės), 1983m. sukurta kulka su indeksu "ST-M2". Tai modernizuota "PS" kulka-pakeista kulkos apvalkalo medžiaga, ir įdėta plieninė užgrūdinta šerdis .

Lengvomis kulkomis vadinamos kulkos, turinčios išilginį apkrovimą (t.y. masė padalinta iš skerspjūvio ploto) 22gr/kv.cm - lengva kulka, o 25gr/kv.cm ir daugiau - sunki kulka.

Sunki kulka (indeksas- "D") buvo sukurta 1930m. Ji susidėjo iš tų pačių elementų, kaip ir lengva kulka, tačiau skyrėsi didesniu svoriu ir ilgiu, o konusinė užpakalinė kulkos dalis žymiai sumažino pasipriešinimą ore. Ryšium su tuo, kad dabartiniai ginklai, šaudantys šiais šoviniais, neturi ant kryptuko gradacijos, leidžiančios šaudyti lengvomis kulkomis, šoviniai su lengvomis kulkomis nenaudojami ir jau nebegaminami.

Šiuolaikiniame mūšyje yra didelis taikinių spektras, kuriems naudojami skirtingi šaudmenys su specialiomis ar kombinuoto veikimo kulkomis. Nežiūrint į tai, kulkos masė ir greitis yra taip sukomponuoti, kad keičiant šovinį, nereikia daryti pataisų taikiklyje.

1930m. buvo sukurtas šovinys su trasuojančia kulka (indeksas T-30). Tokie šoviniai naudojami ugnies koregavimui, signalizacijai bei gyvos jėgos naikinimui. Šaudant į gyvus taikinius šiais šoviniais, be pramušamosios galios, kulka turi didelį psichologinį poveikį, ypač tamsiu paros metu.

Kulka susideda iš apvalkalo , švininės šerdies , stiklinaitės su degiu sąstatu ir dangteliu. Kulka yra minkšta , todėl tūtelėje neužvalcuojama, nes gali deformuotis . Trasuojanti medžiaga susideda iš aliuminio ir magnio miltelių. Šie komponentai, kartu su oksidatoriumi ( druskos, turinčios daug deguonies), duoda ryškų švytėjimą. Į sąstatą įeina rišančios medžiagos (smala ir alyva), taip pat medžiagos, sulėtinančios degimą ( tepalas ir parafinas ). Tais pačiais metais buvo sukurta ir šarvamušė kulka B-30 , skirta šaudyti į lengvai šarvuotus taikinius . Ji susideda iš plieninio, variu dengto apvalkalo , švininio šerdies apvalkalo ir plininės, užgrūdintos šerdies. Susidūrimo metu, kulkos apvalkalas ir šerdies apvalkalas plojasi , o plieninė šerdis lenda į šarvą . Atsiradus padegamąjai-šarvamušei kulkai , B-30 daugiau nebegaminama ir jos nebėra ginkluotėje.

1932 m. buvo sukurta padegamoji -šarvamušė kulka . Jai priskirtas indeksas B-32. Ji analogiška kulkai B-30, bet kulkos priekyje, vietoje švino, yra padegamasis sąstatas. Kulkai pataikius į taikinį, šerdis pasiduoda į priekį ir nuo sus- paudimo užsidega padegamasis mišinys . Irstant kulkai ( po to, kai šerdis išlenda iš apvalkalo ) , šerdis pramuša šarvą ir pro atsiradusią kiaurymę įtraukia paskui seve degantį padegamąjį mišinį . Tais pačiais metais buvo sukurta kulka, skirta prišaudymui-padegimui . Ji susideda iš apvalkalo , kurio priekinėje dalyje yra patalpinta sprogstama medžiaga ir kapsulė , stiklinaitė su dūžikliu ir saugikliu . Šios kulkos yra naudojamos šaudymui į lėktuvus , ugnies koregavimui didelėse distancijose ir šaudymui kulkosvaidžiais iš malūnsparnių. Pataikus į taikinį, kulka sprogsta ir susidaro nedidelis, gerai matomas, baltų dūmų debesėlis. Jį matant, patogu vizualiai daryti pataisas. Šaudant į gyvus taikinius , būna labai sunkūs sužeidimai , todėl Gagos konvencija draudžia naudoti tokio tipo šovinius prieš gyvają jėgą.

1954 m. buvo baigti darbai, modernizuojant B-32 šovinį , žalvarinė tūtelė buvo pakeista į bimetalinę, o naujos kulkosšįė konstrukcija pagerino padegamąsias savybes .

1970 m. buvo užbaigta trasuojančios kulkos modernizacija , pagerintos balisti nės savybės, tai yra, sulyginta su visomis kitomis, padidintas degimo ryškumas. Jai priskirtas indeksas T -46 .

Visi aukščiau išvardinti šoviniai naudojami šaudyti šiais ginklais: šautuvais Mosino , SVT, kulkosvaidžiais Maksimo , Goriunovo SG-43 , SGM , SGMG , RP-46 , Kalašnikovo PK , PKS , PKE , PK. (Išvardintų ginklų pavadinimų raidės yra rusiškos ).

PAGRINDINES ŠOVINIO CHARAKTERISTIKOS

Kalibras - 7,62mm.
Šovinio svoris - 21-23 gr. su plienine gilze.,22-14 gr. su žalvarine gilze.
Kulkos svoris - 9,6 gr.
Užtaiso svoris - 3.25 gr.
Kulkos ilgis - 32,3 mm.
Gilzės ilgis - 53,72 mm.
Šovinio ilgis - 77,16 mm.
Užtaiso kameros tūris - 3,8 cm3.
Maksimalus dujų slėgis - 3650 kg/cm2.
Pradinis kulkos greitis - 870m/s.
 
Sovietinėje armijoje buvo priimti sekantys spalviniai kulkos žymėjimai :
Padegantis-šarvamušys juodai - raudona
Trasuojanti žalia
Padegamasis-trasuojantis-šarvamušys violetiniai-raudona
Padegamoji ( sprogstamoji ) raudona
Snaiperinė "S" raidė ant įpakavimo
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS