atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

7,92mm Mauser 03/05       7,92x57mm

Praeito amžiaus aštuntame dešimtmetyje, kaizerinės Vokietijos karinė vadovybė patyrė savo pervertinimo nesėkmę. Kaip tik tuo metu Vokietijai kaimyninės valstybės (Belgija, Prancuzija, Šveicarija ir kt.) baigė bandymus ir įvedė pėstininkų ginkluotėn mažesnio kalibro , nei turėta, šovinius. Vokietijoje tai buvo įvertinta kaip teigiama savybė ir skubos tvarka, panaudojant šveicarų Schmidt-Rubin 7,5mm šovinio pavyzdį, 1887m. pradėti gaminti 7,92mm. kalibro daugiašūviams 1888m. pavyzdžio Mauser tipo šautuvams, šoviniai.

Naujas (M 88) šovinys turėjo nikeliu padengtą kulką, kurios svoris buvo 14,7gr. parako svoris - 2,75gr.

1898m., įvedus patobulintą Mauser tipo šautuvą, pradėta tobulinti ir jam skirtus šovinius. Vietoje bukagalės kulkos įvesta smailiagalė. 1903m. pav. kulka. Ginkluotėn naujieji šoviniai įvedami 1905m., tačiau šio tipo šoviniais kariuomenė perginkluojama prieš pat pirmojo pasaulinio karo pabaigą . Taip buvo sukurtas ir pagamintas universalus šovinys, tinkantis šautuvams, karabinams bei kulkosvaidžiam.

Kadangi šie šoviniai pasižymėjo labai geromis balistinėmis savybėmis, greit išplito daugelio šalių apginklavime, tame tarpe ir Lietuvoje, kur juo gamino kariuomenės dirbtuvės Linkaičiuose. Dar ir šiandien šie šoviniai plačiai paplitę pasaulyje, kaip 7,92mm. Mauzer arba 8+57JS šoviniai.

Šie šoviniai vartojami, ne tik kariuomenėje, bet ir medžioklės poreikiams. Čia jie turi 8+57 indeksą.

PAGRINDINES ŠOVINIO CHARAKTERISTIKOS

Kalibras - 7,92mm
Šovinys - 7,92+57mm
Šovinio svoris - 27gr
Kulkos svoris - 12,80gr
Užtaiso svoris - 3,05gr
Pradinis kulkos greitis - 750-880m/s
Kulkos energija - 3600-4956J
 
Medžiaga parengė R. Mintautas
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS