atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

9x18 (PM)

1951m. SSSR kariuomenės ir milicijos perginklavimui buvo priimtas naujas šovinys. Jis sukurtas, rekonstruojant TT 7,62x25 mm šovinį. Pagal efektyvumą ji buvo geresnis, negu TT ir Nagant šoviniai. Greitu laiku pasirodė ir nauji ginklai , tai pistoletai Makarov ir APS. Nauji šoviniai greitai išpli- to Varšuvos sutarties šalių bloke, kur jiems vietinė ginklų pramonė sukūrė ir gamino naujus ginklus. Per paskutinius kelerius metus, Rusijos ginklų pramonė sukūrė ir gamina gan didelį kiekį nau- jų pistoletų ir pistoletų-kulkosvaidžių. Atsirado ir modernizuotas šovinys PMM. Spauda yra nekartą rašiusi apie naujus padidinto galingumo ir trasuojančius šovinius, gaminamus specialiai kariuomenei.

Šovinys susideda iš metalinės, variu dengtos gilzės ir plieninio variuoto kulkos apvalkalo , kurio viduje yra plieninė šerdis, o likusi tuščia ertmė užpildyta švinu.

ŠOVINYS YRA NAUDOJAMAS LIETUVOS KARIUOMENĖJE


 
PAGRINDINES ŠOVINIŲ CHARAKTERISTIKOS

 
PM PMM
Kalibras 9,2mm 9,2mm
Šovinio ilgis 25mm 25mm
Kulkos svoris       6,1gr      5.4-5,8gr
Parako svoris 0,25gr
Vo 315-340m/s 408-435m/s
Eo v 303-353J 408-435J

 
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS