atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

M1, M1A1, M1A2     "Abrams"

Darbai prie naujo tanko projekto JAV buvo pradėti 1970 m. Tai buvo bendra programa su VFR, kuriant tanką MBT-70. 1973 m. projektas buvo perduotas konkursą laimėjusiai Chaisler kompanijai. JAV projektas gavo naują pavadinimą XM1. Tankas apginklavimui buvo priimtas 1980 ir tais pačiais metais buvo pradėta serijinė gamyba. Tankui priskiriamas naujas pavadinimas M1 "Abrams", generolo Abramso garbei. Serijinė gamyba buvo pradėta Ohio valstijoje Laimo mieste tankų gamykloje. Nuo 1982 m. gamyba perkeliama Uoreno arsenalą Michigano valstijoje. Nuo 1982 m. gamyklos priklauso korporacijiai "Deneral Dynamic".

Specialistu vertinimu tankas M1 yra 1,5-2 kartus yra pranašesnis už tuo metu ginkluotėje buvusį tanką M60A1 tiek ugnies galia, tiek pravažumu, tiek gynyboje.
Tanko M1 korpusas ir bokštelis yra suvirinti iš šarvinio metalo plokščių. Priekiėje korpuso ir bokštelio dalyje yra panaudoti daugiasluoksniai šarvai. Apsaugai nuo kumuliatyvinių sviedinių korpuso šonai ir bokštelis yra pridengti pakabinamais šarviniais ekranais. Didžiulis dėmesys yra skirtas įgulos izoliavimui nuo tanke esančio kovinio kompleto ir degalų.

Tanke M1 yra įmontuotas 105 mm. kalibro graižtvuotas pabūklas M68E1, tai yra modernizuotas angliškas tanko pabūklas L7, ir yra  stabilizuotas  pagal vertikalią ir horizontalią plokštumą.

Kovinį komplektą sudaro 55 sviediniai. 44 iš jų yra patalpinti izoliuotije patalpoje bokšto galinėje dalyje, aštuoni sviediniai patalpinti į šarvuotus konteinerius ir yra išdėstyti tanko korpuso šonuose, like trys prieš užtaisytoja ant grindų. Į kovinį komplektą įeina pokalibriniai šarvamušiai sviediniai M735 su atsiskiriančiu dugnu ir šerdimi iš volframo, šarvamušiai sviediniai M774 ir M883 su šerdimi is nusodrinto urano ir mokomieji sviediniai M737.

Su pabūklu yra suporintas 7,62 mm. kalibro kulkosvaidis, antras 7,62 mm. kalibro kulkosvaidis įmontuotas prieš užtasytojo liuko dangtį. Kovinis komplektas abiem kulkosvaidžiam sudaro 11400 šovinių. Ant vado bokštelio yra sumontuotas 12,7 mm. (50 Brovning) kalibro kulkosvaidis. Į jo kovinį komplektą įeina 1000 šovinių.

Pagrindinis taikytojo taikiklis susideda iš optinio taikiklio į kurį yra sumontuotas lazerinis tolmatis ir teplovizorius. Pagalbinis taikiklis yra optinis-teleskopinis. Taikikliai yra sujungti su pabūklo elektrohidrauliniais stabilizatoriais. Nuo pagrindinio taikiklio yra atšaka pro kurią tanko vadas gali stebėti aplinką ir koreguoti šaudymą kartu su taukytoju. Vado vietoje yra įrengtas periskopinis takiklis šaudymui 12,7mm. kalibro kulkosvaidžiu. Aplinkos stebėjimui vado bokštelyje yra sumontuoti šeši periskopai. Tanke sumontuotas elektroninis skaitmeninis prietaisas šaudymo trajektorijiai išskaičiuoti, į kurį automatiškai įvedami  duomenys iš lazerinio tolmačio, duomenys apie šoninio vėjo greitį, aplinkos temperatūrą ir pabūklo vamzdžio ašies padėtį. Rankiniu būdu įvedami duomenys apie sviedinio tipą, barometro parodymai, užtaiso temperatūrą, pabūklo vamzdžio išsidėvėjimą, taikinio šoninį greitį ir duomenys tarp pabūklo vamzdžio ašies ir taikiklio optinės ašies neatitikimus.

Tanke yra sumontuotas "Chrysler" firmos trijų velenų, dviejų pakopų kompresorium, dujų turbina "Textron Lycoming"  AGT-1500, išvystanti 1500a.j. galią ir gali naudoti bet kokį skysta kurą: dizelinius degalus, žibalą  arba benziną ir yra 900 kg lengvesnė negu tokio pat galingumo dizelinis variklis (tokio pat galingumo dizelinis variklis konstruktyviai žymiai sudėtingesnis, o detalių  yra trečdaliu daugiau negu dujų durbinoje). Bendra variklio galia 28 a.j/t. Maksimali dujų temperatūra turbinoje yra 1193 laipsniai. Galinio veleno sukimosi greitis - 3000 ap/min. Tankas per 6 sekundes išvysto 30 km. greitį. Maksimalus greitis yra 72 km/h. Naujos stabdžių sistemos dėka tankas ęsant 65 km/h gali sustoti per 4 sekundes. Tanko aukštį galima reguliuoti naujos konstrukcijos firmos "Cadillac Gage Textron"  hidrauline  pakaba.

Greičių dėžė X-1100-3B yra gaminama "Detroit Diesel Allison" gamykloje ir yra automatinė-hidromechaninė  turi keturis bėgius į priekį ir du atgal. Ji susideda iš hidrotransformatoriaus su automatiniu blokiravimu, planetarinės greičių dėžės ir belaipsnį hidrostatinį posūkio mechanizmą.

Variklis ir greičių dėžė yra sujungti į vieną bloką ir esant reikalui gali būti pakeisti greičiau nei per vieną valandą.

Tankas turi aštuonias poras atraminių ratų, išlietų iš aliuminio lydynio ir po dvi poras palaikančių rolikų, torsioninę pakabą. Vikšrai T156 turi šarnyrus iš gumos ir metalo, ir nuimamas guminias paduškas iki visiško susidėvėjimo galima nuvažiuoti 1000-1700 km. Šiuo metu vikšrai yra pakeisti į naujus T158 kurias galima nuvažiuoti 3200km.

Tanke yra sumontuotos automatinė prišgaisrinė sistema, sistema apsaugai nuo masinio naikinimo ginklo, prietaisai cheminei ir radiacinei žvalgybai, ryšio radiostotį AN/VRC-12 , vidinio ryšio sistemą, dūminiai uždangai pastatyti yra naudojami du šešiavamzdžiai granatsvaidžiai.
Tanko M1 bazei yra sukonstruoti ir gaminami: sunkus mechanizuotas 30 m. ilgio tiltas HAB (Heavy Asseault Brigde) pastatomas per penkias minutes, volinis minų tralas TMMCR kabinamas priekinėje tanko dalyje, padarantis du 1,1 m. pločio praėjimus 16 km/h greičiu ir šarvuota remonto-evakuacinė mašina ARV-90, joje yra įrengtas 35 t .galios  pakėlimo kranas, 70 t. galios gervė , buldozerio peilis o gale yra įrengta vieta tanko M1 jegainei transportuoti.

Tankas buvo gamiinamas iki 1985m. Pirminis užsakymas gamybai buvo 7058 tankai, kiek vėliau jis pakilo iki 7467 tankų. Iki 1998m buvo planuojama pagaminti 1200vnt. Viso buvo pagaminta 3268 tankai.

Pirmoji tanko M1 "Abrams" modifikacija pasirodė jau 1981 m. spalio mėnesį ir buvo žymima M1E1. Šis modelis buvo gaminamas iki 1985 m. ir buvo pagaminta 894 vnt. Nuo bazinio varianto skyrėsi tuo , kad buvo sumontuotas naujas  120 mm. kalibro lygiavamzdis pabūklas XM256. Taip pat buvo sustiprintas šarvas, bokšto priekyje iš abiejų pabūklo pusiu dadėti paketai iš trijų sluoksnių šarvo, o bokšto viršus sustiprintas vienu sluoksniu šarvo.

Pastoviai vyko kurimo ir modernizavimo darbai, o 1986 m. pasirodė nauja modifikacija kuri turėjo pavadinimą M1A1. Jame buvo sumontuotas naujas Vokietijoje firmoje "Rheinmetall gaminamas pabūklas lygiavamzdis M256, ko pasekoke sumažėjo kovinis komplektas iki 40 sviedinių. Naujam pabūklui buvo naudojami pokalibriniai sviediniai su atsidalijančiu dugnu ir šerdimi iš volframo arba nusodrinto urano su stabilizatorium ir daugiatikslio panaudojimo sviediniai kumuliatyvinio-fugasinio-skeveldrinio veikimo. Visų sviedinių gilzės yra sudegančios su metaliniais dugnais. Realus šūvio nuotolis yra 2500 m. Suporinto su pabūklu kulkosvaidžio kovinis komplektas sumažintas nuo 4800 vnt. iki 2800 vnt. Tanke sumontuota patobulinta jėgainė, modernizuota apsaugos sistema nuo masinio naikinimo ginklo, ko pasekoje tanko masė padidėjo dviem tonomis ir sudarėviso 57 t. Viso buvo numatyta pagaminti 4200 tankų.

1988 m. buvo pradėtas gaminti tanko M1A1 modelis kurio korpuso ir boršto priekinėse dalyse buvo dadėtas sluoksnis šarvo iš nusodrinto urano. Jo tankis yra 2,5 karto didesnis negu plieninio šarvo, jo dėka padidėjo atsparumas kumuliatyviniam užtaisam. Viso buvo numatyta pagaminti 3000 tankų.

Tolimesnio tobulinimo darbų dėka  1994 metai nuo konvėjerio nuėjo pirmas tanko M1A2 tankas. Nuo savo pirmtako jis skyrėsi patobulintu vado bokšteliu, sumontuotas naujas šiluminis apžvalginis prietaisas-taikiklis CITV su 360° apžvalga, sumontuotas naujas balistinis skaičiuotuvas, lazerinis tolimatis, mechaniko vairuotojo vietoje įrentas šiluminis naktinis matymo prietaisas, sumontuota nauja navigacinė aparatūra. Visas sistemas į vieną apjungia informacinė sistema. Pastorintas šarvas bokšto viršuje ir įrengta dinaminė apsauga. Tankas turi įrangą povandeniniam važiavimui su kuria gali įveikti vandens kliūtis iki 2 m. gylio.

Iš viso buvo pagaminta tankų  M1 3268 vnt. M1A1 3546.   1993 m. tankų gamyba sustabdyta.

Taktinės-techninės charakteristikos

M1 M1A1 M1A2
Įgula 4 4 4
Tanko masė 54,4 t 57,1 t 62,5 t
Tanko ilgis 7,9 m 7,9 m 7,9 m
Tanko plotis 3,6 m 3,650 mm. 3,650 mm.
Tanko aukštis 2,9 m 2,438 mm. 2,88 m
Pabūklas 105 mm. graižtvuotas 120 mm. lygiavamzdis 120 mm. lygiavamzdis
Kulkosvaidžiai 7,62 mm 2 vnt. 2 vnt. 2 vnt.
Kulkosvaidžiai 12,7 mm 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt.
Sviedinių kovinis komplektas 55 vnt. 40 vnt. 40 vnt.
Šovinių kovinis komplektas 7,62 mm 11400 vnt. 12400 vnt. 12400vnt.
Šovinių kovinis komplektas 12,7 mm 1000 vnt. 1000 vnt. 1000 vnt.
Jėgaivės galia 1500 a.j. 1500 a.j. 1500 a.j.
Maksimalus greitis 72 km/h. 68 km/h. 67 km/h.
Veikimo nuotolis 450 km. 480 km. 500 km.

 

 

Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS