atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

AN-26

Šis lėktuvas, sukurtas AN-24RT bazėje, 1968 m. papildė karinių oro pajėgų technikos arsenalą. Kariuomenėje jis naudojamas žmonių bei karinės technikos pervežimui ir desantavimui. Krovininėje kabinoje galima pervežti 39 karius su ginkluote taip pat - 30 parašiutininkų. Specialios įrangos pagalba joje gali tilpti 24 sužeistieji ant neštuvų ir medicininis personalas. Lėktuvas gana dažnai naudojamas ir vietinių linijų civilinėje aviacijoje: gali įveikti iki 2000 km. Šiuo metu lėktuvą naudoja 26 Pasaulio valstybės. Nuo 1968 m. iki 1985 m. buvo pagaminti 1410 vnt.

AN-26 pagamintas iš metalo su aukštai išdėstytais sparnais ir uodega. Priekinėje liemens dalyje yra lakūnų kabina, už jos - krovininė kabina. Lėktuvo gale įrengtas nuleidžiamas krovininis liukas, kuris žymiai palengvina lėktuvo parovimą. Skrydžio metu pro atvirą krovininį liuką desantuojami parašiutininkai ir technika. Ant abiejų sparnų sumontuoti du pagrindiniai varikliai ir pagrindinės atramos. Pagalbinis variklis sumontuotas pagrindinio dešinio variklio gondolos gale. Priekinė atrama išdėstyta po lakūnų kabina. Sparnuose patalpinti kuro bakai. Pilotažinė navigacinė įranga leidžia eksploatuoti lėktuvą bet kuriuo paros metu ir bet kokiomis oro sąlygomis. Lėktuvas valdomas hidraulikos bei elektros įrangos pagalba. Kai kurie lėktuvo variantai turi tvyrtinimo elementus ant kurių galima pakabinti laikiklus bomboms arba konteinerius su ginkluote.

Lėktuvas gali kilti ir tūpti ne tik nuo betoninių ir asfaltuotų pakilimo juostų, bet ir nuo gruntinių. Maksimaliai leidžiamas puraus sniego sluoksnis neturi viršyti 20 cm.

Lietuvos kariuomenėje naudojami lėktuvai AN-26 B. Šios modifikacijos lėktuvai aprūpinti mechanizuota parovimo-iškrovimo įranga. Krovininėje kabinoje gali būti sumontuotas transporteris PT157 mechanizuotam technikos ir krovinių desantavimui. Lėktuvų AN-26 ir AN-26B techninės charakteristikos yra vienodos.

Per lėktuvo eksploatacijos laikotarpį sukurta keletas modifikacijų:

Variklis AI-24VT yra aukštuminis turbosraigtinis sujungtas kartu su keturių menčių oro sraigtu AV-72T, susideda iš planerinio-diferencialinio reduktoriaus su sukamuoju momentiniu matuokliu, karterio, ašinio dešimties pakopų kompresoriaus, žiedinės degimo kameros, ašinės trijų pakopų turbinos, nereguliuojamos reaktyvinės tūtos ir papildomų agregatų, reikalingų variklio darbui. Variklyje įrengta automatinė oro sraigto fliugeravimo sistema, oro išsiurbimo sistema kabinos hermetizavimui, lėktuvo ir variklio priešapledėjimo sistema taip pat - signalizacijos ir gaisro gesinimo sistemos. Varikliai paleidžiami starterių-generatorių STG-18TM pagalba, kuriuos jungia programinio paleidimo sistema SPZ-27. Sistemos pagalba galima paleisti variklius žemėje ir ore, sustabdyti juos ir atlikti šaltą variklių prasukimą.

Variklio darbas kontroliuojamas sekančiais prietaisais ir signalizacijos sistemomis:

tachometru ITE-2 (variklio darbiniai apsisukimai);
termometru ITG-2 (Variklio išmetamų dujų temperatūra);
trijų rodiklių indikatoriumi EMI-3RTI (tepalo temperatūra, kuro slėgis, tepalo slėgis);
tepalo lygio davikliu MES-1857V;
kuro sunaudojimo davikliu RTMS-0,85-B1;
variklio apledėjimo šviesos signalizatoriais ir automatiniu variklio priešapledėjimo sistemos įsijungimo signalizatoriumi;
variklio gedimo šviesos signalizatoriumi;
davikliu UPRT-2;
PRT voltmetru ir PRT gedimo signalizatoriumi;
Prietaisu, rodančiu vibroperkrovas;
šviesos signalizatoriais apie filtrų gedimus, kuro slėgio kairiuoju varikliu, kuro slėgio dešiniuoju varikliu;
sukamojo momento rodikliu;
šviesos signalizatoriais fliugiravimo jungikliuose KFL-37;
oro sraigto išblokavimo ir fliugiravimo signalizatoriais;
fliugiravimo siurblio signalizatoriumi.

Pagalbinis variklis RU-19A300 yra turboreaktyvinis, susideda iš septynių pakopų kompresoriaus, žiedinės degimo kameros, vienos pakopos žiedinės reaktyvinės turbinos ir nereguliuojamos išmetimo tūtos.

Pagalbinis variklis atlieka šias funkcijas:

sukuria papildomą trauką kylant;
sukuria papildomą trauką sugedus pagrindiniam varikliui;
jo pagalba paleidžiami pagrindiniai varikliai;
tiekia elektros energiją lėktuvo sistemoms, kai neveikia pagrindinis variklis;
tiekia elektros energiją lėktuvo sistemoms sugedus pagrindiniams generatoriams.

Variklis gali būti paleidžiamas papildomu energijos šaltiniu arba trimis 12SAM-28 akumuliatoriais, starterio-generatoriaus STG-18TM pagalba, dirbančio startiniu režimu.

Variklio darbas kontroliuojamas sekančiais prietaisais ir signalizacijos sistemomis:

tachometru ITA-15K;
išmetamųjų dujų termometru TVG-1;
trijų rodiklių indikatoriumi EMI-3RTI;
žalios spalvos šviesos indikatoriumi oro praleidimo sistemai atsidarius;
žalios spalvos indikatoriumi įsijungus paneliui PT-29;
raudonos spalvos indikatoriumi sugedus tachometrinei sistemai TSA-15M;
geltonos spalvos indikatoriumi sistemos OMT-29 darbui.

Variklių tepimo sistema

Kiekvienas lėktuvo variklis turi autonominę tepimo sistemą, kuri yra sukonstruota taip, kad tepalas juda uždaru ratu, per variklį nepatekdamas į tepalo baką. Tepalas papildomas iš bako siurblio pagalba. Lietuvos kariuomenės lėktuvuose yra naudojamas tepalų mišinys Aero Shell Turbine Oil W100-25 proc. ir Aero Shell Turbine Oill 3SP-75 proc.

Kuro sistema

Kuro sistema susideda iš dviejų autonomiškų, analogiškų pagal konstrukciją kuro bakų grupių, kurios yra išdėstytos abiejuose sparnuose. Iš kairės bakų grupės kuras tiekiamas kairiajam varikliui, iš dešinės kuro bakų grupės kuras tiekiamas dešiniajam varikliui. Abi bakų grupės yra sujungtos vamzdynais ir, esant reikalui, kuras gali būti perpumpuojamas.

Kuro sistema susideda iš:

kuro bakų (dešimt minkštų ir keturių bakų skyrių);
kuro padavimo sistemos į variklius;
automatinės kuro sistema, signalizacijos ir valdymo;
kuro bakų drenažo sistemos;
centralizuotos kuro užpylimo sistemos.

Hidraulinė sistema

Lėktuvo hidraulinė sistema susideda iš pagrindinės, avarinės sistemos ir rankinio siurblio. Pagrindinėje hidraulinėje sistemoje, dantratinio tepalo siurblio 623ANM pagalba palaikomas 155±5 kg/cm2 slėgis. Sistemoje naudojamas tepalas AMG-10. Hidraulinė sistema atlieka šias funkcijas:

atramų išskleidimą ir suskleidimą;
priekinės atramos ratų posūkius;
užsparnių išskleidimą ir suskleidimą;
pagrindinių atramų ratų stabdymą;
avarinį oro sraigto fliugitavimą ir variklių sustabdymą;
stiklo valytuvų darbą;
avarinio liuko atidarymą ir uždarymą;
krovininio liuko atidarymą ir uždarymą.

Avarinė hidraulinė sistema atlieka šias funkcijas:

užsparnių išskleidimą;
avarinį ratų stabdymą;
avarinio liuko atidarymą;
krovininio liuko valdymą.

Rankinis hidraulinis siurblys atlieka šias funkcijas:

krovininio liuko valdymą;
hidraulinės sistemos papildymą tepalu.

Kintamosios elektros energijos tiekimo sistema:

elektros energiją tiekia du generatoriai STG-18TMO. Rezervinis generatorius GS-24B. Avarinis energijos šaltinis - trys akumuliatorinės baterijos 12SAM-28.

Nuolatinės elektros energijos tiekimo sistema 115V:

Elektros energiją tiekia du generatoriai GO-16PČ8. Pagrindinis yra kairio variklio generatorius.

Priešapledėjimo sistema POS:

lėktuvo priešapledėjimo sistema susideda iš elektros ir šilto oro pūtimo sistemos. Šiltas oras paduodamas į pūtimo sistemą nuo dešimtos kompresoriaus pakopos. Elektros sistema naudoja nuolatinę 27V ir kintamą 115 V įtampą. Dešinėje lakūnų kabinos pusėje įrengtas vizualus apledėjimo nustatymo prietaisas VUO-U-1. Jis yra sugraduotas 10, 20,30 mm. padalomis.

Šilto oro pūtimo sistema saugo nuo apledėjimo:

sparnų, uodegos plokštumų galus;
pagrindinių variklių orgaudžius;
aparatūros VNA nukreipiamuosius;
tepalo ir oro radiatorių orgaudžius.

Elektrinė priešapledėjimo sistema saugo:

oro sraigtus ir aptakus;
lakūnų kabinos stiklus;
oro statinius ir pilno slėgimo priėmėjus;
priešapledėjimo signalizatorius RIO-3, SO-4AM, DUA.

Priešgaisrinė sistema:

Priešgaisrinė sistema aptinka ir likviduoja gaisro židinius pagrindinių variklių gondolose, pagalbinio variklio skyriuje, sparnų, kuriuose išdėstyti kuro bakai, ertmėse, o taip pat - pagrindinių variklių viduje. Lakūnų ir krovininėse kabinose likviduoti gaisrui skirti du rankiniai gesintuvai. Priešgaisrinė sistema užpildyta freonu 114V2.

Pilotažinė navigacinė įranga susideda iš:

statinio ir optimalaus slėgio prietaisų maitinimo sistemos;

aukštimačio UVID-30-15K (elektromechaninis aukštimatis skirtas nustatyti aukštį nuo 0 iki 15 km. Priklausomai nuo barometro teikia informaciją atsakikliui SOM-64);

aukštimačioVMF-50GK (mechaninis aukštimatis skirtas nustatyti aukštį nuo 0 iki 5000 pėdų, priklausomai nuo nustatyto barometrinio lygio);

aukštimačio VEM72FG ( elektromechaninis aukštimatis skirtas nustatyti aukštį nuo 0 iki 5000 pėdų priklausomai nuo nustatyto barometrinio lygio taip pat išduoda informacija atsakikliui SOM-64 );

sistemos GMK-1GE (sistema nustato skrydžio kursą, posūkių kampus, teikia duomenis aparatūrai "KURS MP-70", autopilotui, davikliams UŠU, KPPM, NI-50BM ir duomenų registratoriui);

giroindukcinio kompaso GIK-1, magnetinio kompaso KI-13 ( nustato magnetinį kursą ir posūkių kampus);

pusiaugirokopaso GPK-52AP (nustato kursą, teikia informacija autopilotui apie nukrypimus nuo nustatyto kurso);

navigacinis indikatorius NI-50BMK ( nustato koordinates ir teikia informaciją apie nesutapimus su magnetiniais kompasais);

perkrovų ir atakos kampų automatų AUASP-24KP (signalizuoja apie neleistinus kilimo ir leidimosi kampus bei perkrovas);

autopilotų AP-28L1D (lėktuvo valdymo automatų);

padėties erdvėje kontrolės sistemos.

Radiotechninė įranga:

radiolokacinė stotis "GROZA" (žemės paviršiaus, metrologinės situacijos apžvalgai, nunešimo kampų išmatavimui);

artimos navigacijos sistema PSBN-2S (skrydžio kontrolei pagal radijo švyturius);

automatinis radiokompasas ARK-11 ( radijo stoties KUR rampų nustatymui);

automatinis radiokompasas ARK-UD ( lėktuvo išvedimui į avarinę radijo stotį);

radijo aukštimatis RV-4 ( aukščio nustatymui leidimosi metu, įgulos perspėjimui apie nukrypimus nuo nustatyto aukščio);

leidimosi aparatūra SP (leidimuisi sunkiomis metrologinėmis sąlygomis);

navigacijos ir leidimosi aparatūra "KURS MP-70" (skrydžiui ir leidimuisi pagal radijo švyturius);

gaminiai "023M" arba "020M".

 
 
 
 
 

Radijo ryšio įranga:

vidinio ryšio įrenginys SPU-7;
radijo stotis UTB;
radijo stotis VB;
radijo stotis TB "MIKRON";
radijo stotis UTB "LANDIŠ-20";
radijo stotis UTB "BAKLAN-20;
radijo stotis TB "ŠIROTA-U";
radijo stotis "R-855UM".

Navigacinė-leidimosi įranga:

Radijo lokacinė stotis "GROZA-26A";
tolimatis SD-67;
tolimatis SD-75;
atsakovas SOM-64;
atsakovas SOM-72M;
įranga "VEER-M";
automatinis radijo kompasas ARK-15M;
leidimosi įranga "OS-1";
navigacinė-leidimosi sistema "KURS MP-2";
radijo aukštimatis RV-5;
radijo aukštimatis RV-5M;
pavojingo greičio ir artėjimo su žeme signalizacinė sistema "SSOS".

Skrydžio parametrų registracijos prietaisai:

skrydžio parametrų registracijos sistema MSRP-12-96 ( sistema skirta įrašyti į feromagnetinę juostą skrydžio parametrus, lėktuvo sistemų darbo parametrus ir variklių darbo parametrus, išsaugo informacija apie skrydžio paskutines 75 min.) ;
įrašymo įrenginys KZ-63 ( į magnetinę juostą įrašo skrydžio greitį, aukštį, perkrovas);
magnetofonas KS-61B ( įrašo radijo ryšio ir įgulos pokalbius; įrašo trukmė 5,5 h).

Aeronavigacinė šviesos įranga:

aeronavigacinės šviesos ANO;
švyturiai OSS-61 ( vienas išdėstytas kilio viršuje kitas liemens apačioje).

Aukštuminė įranga susideda iš:

oro kondicionavimo sistemos SKV ( sistema palaiko oro temperatūrą ir slėgį hermetinėje lėktuvo kabinoje; maitinama nuo abiejų variklių turbinų dešimtų pakopų);
oro slėgio palaikymo kabinoje sistemos SRD.
Esant reikalui, įgula ir keleiviai aprūpinami deguonies kaukėmis.

Avarinė-gelbėjimo įranga:

gelbėjimo lynas (lynas skirtas įgulai nusileisti iš lėktuvo, paliekant lėktuvą pro viršutinį avarinį liuką lakūnų kabinoje);
gelbėjimo plaustas SP-12;
gelbėjimo liemenė ASŽ-63P;

Įgula       - 4
Keleivių skaičius       - 37
Maksimalus greitis       - 450 km/h
Kreiserinis greitis       - 435 km/h
Leidimosi greitis       - 190 km/h
Maksimalus skrydžio nuotolis       - 4700 km
Maksimali skrydžio trukmė       - 6 val
Praktinės pakilimo lubos       - 7500 m
Maksimalus kuro kiekis       - 7080 l
Eksploatacinis kuro kiekis       -  6880 l
Kuro sunaudojimas        - 1036 kg/h
Įsibeigėjimo kelias       -  780 m
Tūpimo kelias       -  730 m
Maksimaliai leidžiamas pasvirimo kampas vizualiame skrydije       - 30°
Maksimaliai leidžiamas pasvirimo kampas skrendant pagal prietaisus       - 25°
Maksimakiai leidžiamas pasvirimo kampas su vienu segedusiu pagrindiniu varikliu       - 15°

Geometriniai duomenys

Lėktuvo ilgis       - 23,8 m
Lėktuvo aukštis stovinčio ant žemės       - 8,575 m
Pasvirimo kampas stovint ant žemės (15550 kg)        - -8°40
Atstumas nuo mentės galo iki žemės       - 1,22 m

Lėktuvo svoris

Tuščio lėktuvo svoris       - 15020 kg
Maksimalus pakilimo svoris       - 24000 kg
Maksimalus nusileidimo svoris       - 24000 kg
Maksimalus svoris, vairuojant lėktuvą žeme       - 24230 kg
Maksimalus pakilimo svoris, neveikiant pagalbiniam varikliui RU19A-300       - 21000 kg
Maksimalus krovinio svoris5500 kg
Maksimaliai leidžiamas krovinio svoris        - 6300 kg (bendras lėktuvo ir
                                                            krovinio svoris, be kuro, neturi viršyti 2200 kg)

Lėktuvo liemuo

Liemens cilindrinės dalies plotis       - 2,9 m
Midelio plotas       - 5,9 m2
Krovininės kabinos apimtis       - 60 m3
Krovininės kabinos matmenys:
Ilgis (tarp špangautų Nr.7 - 40)        - 15,68 m
Ilgis (tarp špangautų Nr.10 - 33)       - 11,1 m
Maksimalus krovininės kabinos plotis       - 2,78 m
Maksimalus krovininės kabinos aukštis       - 1,91m
Priekinių durų išmatavimai       - 0,6 X 1,4 m
Avarinių išėjimų išmatavimai:
kairiajame liemens šone       - 0,5 X 0,6 m
dešiniajame liemens šone       - 0,5 X 0,6 m
grindyse       - 0,7 X 1,7 m
Avarinio liuko plotas lakūnų kabinoje (viršutinis)        - 0,640 m2
Krovininio liuko išmatavimai       - 2,34 X 3,3 m
Krovininio liuko plotis ties slenksčiu       - 2,4 m
Krovininio liuko slenksčio aukštis nuo žemės       - 1,45 m
Priekinių durų slenksčio aukštis nuo žemės       - 1,45 m
Krovininio liuko viršutinės dalies aukštis nuo žemės       - 3,014 m

Sparnai

Sparnų ilgis       - 29,2 m
Sparnų plotas       - 74,98 m2
Vidutinė aerodinaminė styga       - 2,813 m
Prailginimas       - 11,37 m
Skersinio kampo V:
liemens plote ir ir vidurinėje sparno dalyje       - 0°
liemens ir sparno sujungimo vietoje       - -2°
Strėliškumas pagal ¼ stygos liniją       - 6°50“
Sparno įstatymo kampas       - +3°
Eleronų plotas       - 6,12 m2
Užsparnių plotas       - 15 m2
Elerono trimerio plotas       - 0,26 m2
Eleronų atsilenkimo kampas:
į viršų       - 24°
į apačią        - 16°
Užsparnių atsilenkimo kampas:
kylant        - 15°
leidžiantis       - 38°
Trimerio atsilenkimo kampas       - ±7°
Elerono servakompensatoriaus atsilenkimo kampas:
į viršų       - 25°
į apačią       - 14,5°

Horizontalios uodegos plokštumos

Ilgis       - 9,973 m
Plotas       - 19,83 m2
Aukščio vairo plotas       - 19,83 m2
Trimerio plotas       - 5,16 m2
Stabilizatoriaus įstatymo kampas sparno stygos atžvilgiu       - -3°
Aukščio vairo atsilenkimo kampas:
į viršų       - 25°
į apačią       - 20°
Aukščio vairo trimerio atsilenkimo kampas:
į viršų       - 25°
į apačią        - 20°

Vertikali plokštuma

Kilio aukštis virš liemens       - 4,9 m
Plotas (neįskaitant forkilio)       -  13,28 m2
Posūkio vairo plotas       - 5,0 m2
Posūkio vairo trimerio-servakompensatoriaus plotas       - 0,594 m2
Posūkio vairo atsilenkimo kampai       - ±25°
Posūkio vairo trimerio-servakompensatoriaus atsilenkimo kampai       - ± 19?

Atramos

Atstumas tarp galinių atramų       - 7,9 m
Atstumas tarp galinių atramų kraštinius ratus       - 8,48 m
Atstumas tarp priekinės ir galinių atramų       - 7,65 m
Priekinės atramos pasisukimo kampas į abi puses       - 45?
Priekinės atramos rato dydis       - 700 X 250 mm
Galinės atramos rato dydis       - 1050 X 400 mm

Jėgainė

Variklis AI-24VT
Tipas       -  turbosraigtinis
Išvystomas galingumas pakilimo metu       - 2820 a/j
Nominalus galingumas       - 2240 a/j
Tepalo sistemos talpa       - 60 - 62 l
Tepalo bako talpa       - 35 - 37 l
Tepalo sunaudojimas       - 0,7 l/h

Pagalbinis variklis RU19A-300

Tipas        - turboreaktyvinis
Statinis galingumas nominaliame režime       - 800 kg/s
Tepalo bako talpa       - 6 - 6,5 l
Tepalo sunaudojimas       - 0,3 l/hv
 
 
 

Sraigtas AV-72T

Tipas        - keturių menčių su automatiškai keičiamu žingsniu skrydžio metu, fliugiruojamas

Sraigto diametras       - 3,9 m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sutrumpintas straipsnio variantas buvo išspausdintas žurnale "KARDAS"

Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS