atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

Lengvoji fregata "GRIŠA lll", ALBATROS CLASS (TYPE 1124)(FFL), "AUKŠTAITIS"

Laivo užduotys:
Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų ir išimtinės ekonominės zonos kontrolė.
Teritorinių jūros vandenų ir išimtinės ekonominės zonos apsauga ir gynyba.
Laivybos kontrolė ir reguliavimas.
Lietuvos Respublikos pakrančių kontrolė ir apsauga.
Konvojavimas ir parama visuomenei (laivų gelbėjimo ir paieškos operacijos).

Sumanymas turėti mažą talpos laivą, skirtą kovai su povandeniniais laivais, buvusioje SSSR atsirado penktojo dešimtmečio pradžioje, kai užsienyje pasirodė naujos kartos povandeniniai laivai, taip pat ir atominiai. Atsirado būtinybė imtis efektyvių veiksmų visose operacinėse zonose, įskaitant ir pakrantes. Taip gimė iš principo nauja kovinių laivų klasė, skirta pakrančių ir karinių bazių, esančių pakrantėse apsaugai. Pirmtaku tapo 204 projekto modelis, jo vandens talpa 550 t., ginkluotas torpediniais aparatais ir bombų svaidyklėmis. Nuo 1960 iki 1968 m. pastatyti net 64 tokie laivai. Vadovybė gerai įvertino laivo galimybes, bet taip pat nurodė pagerinti jo kovines savybes ir saugumą. Šio projekto laivo taip ir nepavyko modernizuoti, o dėl vietos stokos negalima buvo jame įrengti zenitinio-raketinio komplekso. Tuometinis laivyno vadas admirolas S.Gorškovas priėmė sprendimą kurti naujos kartos laivą.
Naujas modelis buvo kuriamas Zelenodolsko projektavimo-konstravimo biure (projektinės grupės vadovas J.Nikolskij ). Iškėlus projektinę užduotį, laivo projektas (projektui suteiktas Nr. 1124 ir sutartinis pavadinimas “ALBATROS”) jau po metų buvo patvirtintas ir pradėta statyba. Iš pradžių laivai buvo statomi Zelenodolske, vėliau Chabarovske ir Kijeve. Viso buvo pastatytas 81 laivas. Statant projektas ne kartą buvo tobulinamas ir modernizuojamas: platėjo laivo panaudojimo galimybės, surandama modernesnė ginkluotė; po kiekvienos modernizacijos atsirasdavo vis naujas tipas(yra 5 tipai).

Lietuva yra įsigijusi du vieno tipo ( 3 tipo ) laivus. Konkretus laivas fregata F-12 “AUKŠTAITIS” pastatyta Kijevo laivų statykloje 1979 m. ir buvo skirta Juodosios jūros laivynui. Šiuo metu tai pati mažiausia pasaulyje tokio tipo universali fregata . Pagrindinė laivo paskirtis - kova su priešo povandeniniais laivais. Laivas turi ginkluotę, skirtą kovai su antvandeniniais laivais ir oro taikiniais, taip pat gali veikti kaip nepriklausomas kovinis vienetas arba įeiti į kovinių laivų divizioną kaip sudėtinė jo dalis. Efektyviausias laivo panaudojimas, kai dirba kelių laivų grupė. Kovai su antvandeniniais laivais įrengti torpediniai aparatai 533 mm kalibro, abiejuose laivo bortuose po du vamzdžius. Priešlėktuvinė gynyba proporcingai išdėstyta visame laive. Priekyje įrengtas zenitinių valdomų raketų kompleksas “OSA-MA” (4R-33A), laivugalyje - suporintas 57 mm kalibro automatinis pabūklas AK 725 ir 30mm kalibro šešiavamzdis greitašaudis pabūklas AK 630. Duomenys apie taikinius gaunami iš ugnies valdymo radaro MR-123. Visa sistema turi atsarginį valdymą, tai užtikrina efektyvų ginkluotės panaudojimą. Taip pat ši sistema efektyviai naudojama ir kovai su antvandeniniais laivais. Laivo ginkluotę kovai su povandeniniais laivais, torpedomis, koviniais plaukikais ir žemai skrendančiomis priešlaivinėmis raketomis sudaro akustinė stotis, esanti po laivo kyliu ir dviejų 12 vamzdžių bombų svaidyklės RBS-6000, užtaisomos 213 mm kalibro reaktyvinėmis-giluminėmis bombomis RGB-60. Taip pat kovai su povandeniniais laivais yra skirtos laivugalyje išdėstytos 12 giluminių bombų ir 18 giluminių minų. Ginkluotę kovai su povandeniniais laivais galima naudoti kovai prieš torpedas ir priešlaivines raketas. Torpedos, sunaikinamos po vandeniu, sukeliama slėgio banga, išveda iš rikiuotės torpedų elektroninę dalį, o raketos, sunaikinamos sprogimo metu - sukeliant vandens užtvarą. RBS-6000 taip pat galima naudoti kovai su antvandeniniais laivais.

Laive įrengti du M-507 dyzeliniai varikliai ir dujų turbina DT-M8M, sujungti į bendrą CODAG sistemą. Bendra laivo jėgainių galia 38000A.J. Kiekvienas variklis ir dujų turbina turi po atskirą sraigtą, jų pagalba gali judėti iki 36 mazgų (66,672 km/h) greičiu. Laivo mašinų skyriuje yra išdėstyti trys pagalbiniai dyzeliniai-generatoriai, o laivo mūšio sąlygomis gyvybingumui padidinti įrengti akumuliatoriai -jie tieks elektros energiją, išėjus iš rikiuotės pagrindiniams energijos šaltiniams. Sudėtingo švartavimosi atvejui, laivas turi pavairavimo kolonėlę, su ja gali pasiekti 3,5 mazgo greitį.

Apsisaugoti nuo masinio naikinimo ginklo laivas turi specialių techninių priemonių ir universalią vandens apsaugą ( specialių vandens purkštuvų pagalba virš laivo sukuriamas apsauginis vandens sluoksnis, neleidžiantis nusėsti ant laivo paviršiaus masinio naikinimo produktams). Laivo bioapsauga nuo masinio naikinimo ginklo efektyvi iki 3 valandų. Viena iš laivo konstrukcijos ypatybių yra ta, kad galima taranuoti priešo laivus. Tam tikslui laivo forštevenis užpildomas gelžbetoniu (6t).

Nuo gamyklinio varianto šiuo metu laivas skiriasi tik tuo, kad yra nuimti torpediniai aparatai, nes torpedų aptarnavimas labai brangus, ir tam reikia specialių salygų. Nuėmus apparatus, neliko prasmės laikyti pasyvią hidrolokacinę stotį. Ji buvo demontuota, palikus aktyvią akustinę stotį, o jos vietoje įrengtas 15t gėlo vandens rezervuaras. Tai leido padidinti laivo autonominio plaukiojimo laiką nuo 10 iki 15 parų. Kompensuojant prarastą ginkluotę, raketinis zenitinis kompleksas “OSA-MA”buvo pritaikytas šaudyti į antvandeninius laivus, ko anksčiau niekas nedarė. 1998 m. buvo atlikti bandymai, jų metu pasiekta gerų rezultatų. Laive įrengtos sudėtingos ir patikimos ugnies valdymo ir taikinių paieškos sistemos. MR-302 aplinkos stebėjimo ir antvandeninių taikinių paieškos sistema veikia 100km spinduliu, iš jos informacija automatiškai perduodama į visas laivo ginkluotės rūšis ir pagrindinį informacijos postą MIC-224 bei laivo vado planšetą. Zenitinis-raketinis kompleksas turi savą taikinių paieškos sistemą, veikiančią 65 km spinduliu. Taikiniui priartėjus iki 28 km, automatiškai įsijungia sekimo sistema, o nuo 21 km atstumo duomenys automatiškai perduodami į komplekso valdymo bloką. MR-123“VIMPEL”-artilerinis radaras-veikia 80km spinduliu, nuo 30 km įsijungia automatinis sekimas, o nuo 18 km automatiškai duomenis perduoda į artilerijos sistemas. Ugnies valdymo sistema “DRAKON” apskaičiuoja duomenis šaudymui torpedomis ir reaktyvinėmis giluminėmis bombomis į povandeninius laivus ir torpedas, automatiškai sąveikauja su kitų laivų ugnies valdymo sistemomis. Hidroakustinė stotis MG-322T skirta povandeninių taikinių paieškai aido pelengavimo režimu.

Nuo 1992m., kiekvienais metais laivas dalyvauja tarptautinėse pratybose: “Baltops -93,94,95,96,97,98,99,00”; “Cooperative Jaguar -95,98”, “Cooperative Venture-96”; “Baltic Challenge-98”; “Amber Sea -97,98,99,00; “Liden Passex-99,00”, “Baltic Passex’00”. Pratybų metu F-12“Aukštaitis” aplankė Gdynią, Kyelį, Ryga, Karlskroną, Frederikshafeną, Oslą, Flensburgą, Kaliningradą, Rostoką, Århus, Stockholmą, Helsinkį ir kitus.

Igulos sudetis:
Laivo vadas
KD 1 - navigacinė kovinė dalis
KD 2 - raketinė-artilerinė kovinė dalis
KD 3 - mininė-torpedinė kovinė dalis
KD 4 - radioelektroninė kovinė dalis
KD 5 - elektromechaninė kovinė dalis
Tarnybos: bocmanų, aprupinimo, chemikų, medicinos, slaptoji dalis.
Įgula - 65 žmonės:
9 karininkai, 41 liktiniai, 15 privalomos karo tarnybos karių.

LAIVO TAKTINIAI TECHNINIAI DUOMENYS
Vandens talpa 982t
Vandens talpa standartinė 990 t
Vandens talpa didžiausia 1030 t
Laivo ilgis 71,2m
Laivo plotis 10,29m
Laivo aukštis 22m
Borto storis 5 - 12mm
Borto aukštis ties mydeliu 5,85m. (vidurys)
Nosies aukštis 8,7m (bakas)
Laivugalio aukštis 6m (jutas)
Laivo greitis pilnas 35 mazgai
Laivo greitis ekonominis 14 mazgu
Laivo greitis tik su dyzeliniais varikliais 23 mazgai
Laivo greitis tik su turbina 25 mazgai
Laivo grimzlė 5,5m
Kuro talpa 110t
Kuro atsarga plaukiant 14 mzg. greičiu 4200 myliu
Kuro atsarga plaukiant 30 mzg. greičiu 2700 myliu
Gėlo vandens talpa 30t
Autonominės fekalinės sistemos talpa 12t
Skubus laivo paruošimas išplaukimui ir mūšiui 30 min

Laivas susideda iš 9 vandens nepraleidžiamų skyrių.

1 skyrius
Nuo 0 iki 11 špangauto

špilinė
škiperinė
Inkaro grandinių dęžės

2 skyrius
Nuo 11 iki 18 špangauto

Raketų paleidimo sistema ZIF-122
Zenitinių raketų rusys
KD-3 agregatinė
valdymo mašinų patalpa
GV cisterna Nr.1

3 skyrius
Nuo 18 iki 34 špangauto

Kubrikas Nr.1
Radistų postas
Taikymo postas
Tamburas (Nr.1)
Maisto sandėlys
RLS agregatinė
Ventiliatorinė Nr.4
Bombų rusys
GV cisterna Nr.2,3
Centrinis priešpovandeninių laivų postas (CPP)
Kajutė Nr.10
Laivo raštinė
Kajutė Nr.11
Tamburas (Nr.2)
Apsauginis akustinės antenos skyrius

4 skyrius
Nuo 34 iki 49 špangauto

Kubrikas Nr.2
Centrinis raketų postas (CRP)
RLS postas
Akustikų postas
Giro postas
HAS skyrius Nr.2
Oro šachta
Oro kond. mašina Nr.1
Kuro cisternos Nr.1,2
Triuminių vandenų cisterna
Fekalinė cisterna
Vartojimo kuro cisterna Nr.4
Panaudoto kuro ir tepalo cisterna Nr.1

5 skyrius
Nuo 49 iki 63 špangauto

Priekinis mašinš skyrius (PMS)
AVK (atsarginė valdymo kabina)
Dyzelinis generatorius DG-500
DT-M8M (dujų turbina)
Elektrokompresorius
Kuro separatorius
Garo katilas
Techninio vandens cisterna.
Atsarginio tepalo cisterna.

6 skyrius
Nuo 63 iki 77 špangauto

Galinis mašinų skyrius (GMS)
Dyzelinis generatorius DG-300
Du pagrindiniai varikliai M-507
Dvi kuro eikvojimo cisternos Nr.5,6

7 skyrius
Nuo 77 iki 86 špangauto

Gervių skyrius
Energetikos ir gyvybingumo postas (EGP)
Dyzelinis generatorius DG-200
Oro kondicionavimo mašina Nr.2
GV cisterna Nr.4

8 skyrius
Nuo 86 iki 102 špangauto

Koridorius
Aprupinimo tarnybos sandėlys
Ventiliatorinė Nr.7
Chemikų postas
Centrinis artileristų postas (CARP)
KD-2 ir RLS agregatinė
Tamburas
Arsenalas
KD-3 atsarginių dalių sandėlys
Kuro cisternos Nr.7,8,9,10,11,12,13

9 skyrius
Nuo 102 iki 110 špangauto

Rumpelinė
Bocmanų sandėlys
KD-1 sandėlys
KD-2 sandėlys
Skalbinių sandėlys

JĖGAINE
PAGRINDINIAI DYZELINIAI VARIKLIAI
Dyzeliniai varikliai M 507 žvaigždinio tipo 2vnt
Cilindrų skaičius 112
Maksimalūs veleno apsisukimai min. 540
Galingumas 10 000A/J
Kuro sunaudojimas l/h apie 650

NEREVERSYVINĖ DUJŲ TURBINA DT-M8M
Degalų rušis dyzelinis kuras
Maksimalūs apsisukimai min. 6000
Galingumas A/J 18 000
Kuro sunaudojimas kg/h apie 750

PAGALBINIS DYZELINIS GENERATORIUS DG-200
Laive yra vienas. Galingumas 200kw/h. Pagalbinis dyzelinis generatorius DG-200 skirtas avariniam apšvietimui, ryšio palaikymui, elektros energijos tiekimui laivo jegainėms.

PAGALBINIS DYZEL-GENERATORIUS DGN-300
Galingumas 300kw/h. Skirtas laivo ginkluotės ir techninių priemonių, elektros energijos tiekimui.

PAGALBINIS DIZELINIS GENERATORIUS ASDG-500
Galingumas 500kw/h. Skirtas ginkluotės, techninių priemonių ir jegainių aptarnavimui elektros energija ir yra pagrindinis laivo elektros energijos šaltinis.

GINKLUOTĖ

ZENITINIS-RAKETINIS KOMPLEKSAS "OSA-MA"(4R-33A)
Kompleksas skirtas kovai su pavieniais oro taikiniais. Raketa pagaminta pagal schemą "antis"- valdymas raketos priekyje. Reaktyvinis variklis - kieto kuro, dviejų režimų. Sprogdiklis - distancinis-kontaktinis, pats ieško taikinį , o raketai priartėjus prie taikinio per 15 m susprogdina kovinę dalį. Raketos saugomos laivo viduje specialiuose būgnuose po 5 vienetus. Paleidimo įrenginio valdymas hidraulinis-elektrinis.
Raketos svoris 130 kg.
Kovinės dalies svoris 14,5 kg.
Raketos ilgis 3,15 m.
Raketos diametras 210 mm.
Raketos greitis virš 700 m/s.
Raketų paleidimo greitis 2 raketos per 2,8 sek.
Apšaudomų taikinių kiekis 1 vnt
Raketų atsarga 20 vnt
Pilnas pertaisymo ciklas 16 - 22 sek
Ugnies perkelimas iš vieno taikinio į kitą per 12 sek
Komplekso svoris be kovinio komplekto 6850 kg

PRIEŠLAIVINĖ SISTEMA "SMERC-2"
REAKTYVINIŲ BOMBŲ SVAIDYKLĖ RBU-6000

Kompleksas labai patikimas ir efektyvus, susideda iš svaidyklės, valdomos elektros variklių ir hidraulikos pagalba, specialaus užtaisymo mechanizmo, paduodančio gilumines bombas iš sandelio esancio laivo viduje, reaktyvinio kieto kuro dviejų pakopų variklio, giluminės bombos RGB-60 su smūginiu kontaktiniu-hidrodinaminiu sprogdikliu ir yra valdomas įrenginio SU-504"DRAKON". Esant reikalui, užtaisyma, taikymasį ir šaudymą galima atlikti rankiniu būdu. Galimas kovinis panaudojimas, esant bangavimui ne didesniam kaip 8 balai.
     
Kompleksų kiekis laive 2 vnt
Vamzdžių kiekis (1 kompleksas) 12 vnt
Neužtaisytos svaidyklės svoris 3100 kg
Svaidyklės ilgis 2000 mm
Svaidyklės aukštis 2250 mm
Svaidyklės plotis 1750 mm
Maksimalus šaudymo nuotolis 6000 m
Laikas nuo taikinio suradimo iki šūvio 1-2 min
Leistini temperaturos svyravimai 40+40 C
Aptarnaujancių žmonių kiekis 3
Bombų atsarga 96 vnt
Kalibras 212 mm
Bombos svoris 136 kg
Bombos ilgis 212 mm
Kovinės dalies tipas fugasinė-skeveldrinė
Kovinės dalies svoris 36 kg
Maksimalus nustatomas sprogimo gylis 350 m

SUPORINTAS 57MM ARTILERINIS PABŪKLAS AK-725
Suporintas artilerinis pabūklas AK-725 yra skirtas kovai su vandens, oro ir kranto taikiniais ir yra valdomas radiolokacinės stoties MR-123 pagalba (esant reikalui, taikytis ir šaudyti galima nuo išorinės kolonėlės rankiniu būdu). Tai buvo pirmas Rusijoje sukurtas pabūklas su suporintais vamzdžiais ir unikalia juostine sviedinių padavimo sistema , bendra abiem vamzdžiams, ir vienu skėlimo mechanizmu. Vamzdžiai efektyviam aušinimui yra leineriniai ir patalpinti i apvalkalus, kuriuose cirkuliuoja jūros vanduo, todėl įtempto šaudymo metu negresia perkaitimas. Spyna - vertikali-klyninė, užrakinama spyruokliu pagalba. Kiekvienas vamzdis turi atskirą hidraulinį amortizatorių atatrankai naikinti eiga 300 mm. Sviediniai i juostą užtaisomi rankiniu būdu, o šaudymo metu tuščios tūtos ir juosta patenka į specialiai įrengtus bunkerius.
Vamzdžių kiekis 2 vnt.
Kalibras 57 mm.
Vamzdžio ilgis 75 kalibrai (4275 mm.).
Vamzdžio resursas 1500 šuv.
Graižtvas dešinys
Graižtvų skaičius 16
Greitošauda 400 šuv/min.
Sviedinių atsarga 2 X 550 vnt.
Sviedinio svoris 9,4 kg
Sviedinio tipas skeveldrinis-fugasinis, trasuojantis
Maksimalus šuvio nuotolis:
į aukštį 6000 m
į tolį 7000 m
Komplekso svoris 14,5 t
Aptarnaujančių žmonių kiekis 1

ARTILERINIS KOMPLEKSAS AK-630
     
Artilerinis kompleksas AK-630 yra skirtas oro taikiniams, nedideliems vandens taikiniams, nešarvuotiems arba lengvai šarvuotiems, žemai skrendančioms priešlaivinėms raketoms ir plaukiojančioms minoms naikinti. Kompleksas valdomas jūrinio artilerinio radaro MR-123 "VIMPEL" pagalba, esant reikalui, taikomasi ir šaudoma nuo išorines kolonėlės. Vamzdžiai patalpinti į apvalkalą, aušinimas vyksta distiliuotu vandeniu, spyna stumoklinio tipo, sviedinių padavimas juostinis. Sviedinio kapsulė suveikia nuo elektrinio impulso. Pilnas ciklas - užtaisymas, šūvis ir tūtos išmetimas vyksta vieno vamzdžių apsisukimo metu.
Kalibras 30 mm
Vamzdžių kiekis 6 vnt.
Vamzdžio ilgis 49 kalibrai (1470 mm).
Graižtvas dešinys
Graižtvų skaičius 16
Sviedinių atsarga 2000 vnt.
Sviedinių tipas skeveldrinis-fugasinis, trasuojantis
Sviedinių padavimas juostinis
Sviedinio svoris 1,17 kg
Pradinis sviedinio greitis 880 m/s.
Nenutrukstamos serijos ilgis 400 šuv.
Greitošauda 5000 šuv/min.
šūvio nuotolis 4000-5000 m
Komplekso svoris 1100 kg

TORPEDINIS APARATAS DTA-533
Šiuo metu torpediniai aparata demontuoti ir saugomi arsenale. Dėl torpedinių aparatų ir pačių torpedų aptarnavimo sudetingumo jų eksploatacija netikslinga.
Aparatų kiekis 2 vnt.
Paleidimo vamzdžių kiekis 4 vnt.
Torpedų atsarga 4 vnt. Saugomos torpedų aparatuose
Kalibras 533 mm
Aparato svoris 2575 kg
Torpedos iššovimas suspausto oro pagalba

TORPEDA SET-65
Kalibras 533 mm
Torpedos svoris 900 kg
Torpedos greitis virš 50 mzg.
Sprogdiklis distancinis-kontaktinis
Taikymosi būdas pagal taikinio kilvaterio pėdsako pokyčius, elektromagnetinio lauko pokyčius, hidrodinamini spaudimą, magnetinį lauką
Taikymosi galvutės ir mechanizmo įsijungimo distancija nuo 250 m ik16000 m
Maksimalus šuvio atstumas 25000 m

GILUMINĖ BOMBA BB-1
Kovai su povandeniniais laivais naudojamos giluminės bombos.
Bombos svoris 165 kg
Sprogstamos medžiagos svoris 110 kg
Sprogdiklis hidrodinaminis
Minimalus nustatomas sprogimo gylis 7 - 40 m
Maksimalus nustatomas sprogimo gylis 350 m

SALIUTINĖ PATRANKA SP-1 1945m pavyzdžio
Kalibras 45mm

LENGVOJI GINKLUOTĖ
Stambaus kalibro kulkosvaidžiai DŠK 2vnt.
Automatiniai šautuvai AK-47 32vnt
Automatiniai šautuvai AKM 3vnt.
Pistoletai "MAKAROV" 10vnt.

RADIJO NAVIGACINĖS IR NAVIGACINĖS PRIEMONES

Radijo navigacinė stotis "THERMA".
Automatiniame režime seka 50 taikinių ir apie du pasirinktus pateikia duomenis. Turi du nepriklausomus pultus, viena - pagrindiniame poste, kita - laivo vairinėje. Stotis gali ilga laika dirbti nenutraukiamai
Apžvalgos riba 98 km
Fiksuoja taikinius iki 500 m aukščio

GPS (Global Position System)
Palydovinė laivo vietos nustatymo sistema. Veikia suderinta su elektroniniais jurlapiais ir RNS "THERMA".

ELEKTRONINIAI JūRLAPIAI "TRANSAS MARINE"
Laivo vietos nustatymas palydovo pagalba žemės paviršiaus atžvilgiu. Paklaida iki 5m.

PERSPĖJIMO SISTEMA ""NAVTEX"(Navigation Warning System)
Laivavedybos įvykių ir meterologinių reiškinių perspejimo sistema.

Radijopelengatorius "RUMB"

Laivo vairų sistema "AIST-1"

Centrinė stabilizacijos sistema "BAZĖ"

Hidromechaninis girokompasas "KURS-5"

Magnetinis kompasas

Lagas MGL-50M

Echolotas NEL-10

RYŠIO PRIEMONĖS
TB stotys R-654-H
UTB stotys R-625, "FURUNO", "SAILOR", "MOTOROLA", "REID-1".
IB stotys R-678, R-682, R-680.

Vidaus ryšio sistema"KAŠTAN".

100 abonentų telefonų stotis.

Mobilios radijo stotys "MOTOROLA"

Šviesos signalizacijos priemonės: signaliniai prožektoriai, navigacinės ugnys, pirotechnika.

Semaforinės ryšio priemonės: veliavėlės.

Garsinės ryšio priemonės: laivo varpas, tifonas, sirena, švilpukas.

GELBĖJIMOSI PRIEMONĖS
Pripučiami gelbėjimosi plaustai 12 vietų 7vnt.
Motorinė valtis (greitis 34 mazgai) 1vnt.
Medinė 6 irklų valtis tipo "KEFAL" 1vnt.
Hermetinis priešgaisrinis kostiumas KZI-1 Individualios gelbėjimosi liemenės
Avarinės partijos įranga "DRAGGER"
Narų įranga AVM-5M 3vnt.

ŠVARTAVIMOSI ĮRANGA
Švartavimosi įranga sudaro du inkarai, sveriantys po 1 toną su 125 m ilgio grandinėmis ir šeši švartavimosi lynai po 120 m ilgio.

Sutrumpintas straipsnio variantas buvo ispauzdintas žurnale "KARYS" 2001m. Nr.1


 
 
 
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS