atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

NEŠIOJAMAS ZENITINIS RAKETINIS KOMPLEKSAS “STINGER”

Nešiojamas zenitinis raketinis kompleksas “STINGER” skirtas kovai su oro taikiniais, skrendančiais bet kokiu greičiu (taip pat ir viršgarsiniu), mažuose ir itin mažuose aukščiuose, priešpriešiniu kursu ir pavijimu. Šiuo metu tai pats masiškiausiai gaminamas ir naudojamas šios klasės ginklas NATO bloko šalių kariuomenėse. 1972m firma “General Dynamics”, pagal programą ASDP (Advenced Seeker Development Program), veikiančią dar nuo šešto dešimtmečio vidurio, pradėjo vykdyti darbus, kuriant NZRK (nešiojamas zenitinis raketinis kompleksas) “STINGER”. Tuo metu vyko 1964 m pradėtos NZRK “REDEYE-2” kūrybos ir tobulinimo darbai, buvo numatyta panaudoti infraraudonų spindulių taikymosi galvutę. Visa turėta patirtis ir pasiekimai buvo sudėti į naują kompleksą, kurį baigė kurti 1977m. Buvo pagaminta bandomoji partija. Po ilgų ir sėkmingų bandymų, vykusių 1979-1980mm, JAV gynybos ministerija priėmė sprendimą apginkluoti nauju ginklu kariuomenę. Pirmoje eilėje buvo nuspręsta aprūpinti JAV karines pajėgas, išdėstytas Europoje.Šiuo metu yra gaminamos trys komplekso modifikacijos: “STINGER” bazinė, “STINGER-POST” (Pasive Optikal Seeking Technology) ir “STINGER-RMP (Reprogrammable Microprocessor) . (Pateikti duomenys gali būti nepilni, nes programa yra įslaptinta, be to, visus šiuos metus vyksta keitimo ir tobulinimo darbai). Visos aukščiau išvardintos NZRK modifikacijos turi tas pačias technines charakteristikas ir skiriasi tik raketų FIM-92 taikymosi galvutėmis, turinčiomis indeksus A, B ir C.Raketos FIM-92A taikymosi galvutė veikia infraraudonų spindulių diapazone, kur informacija apie taikinio padėtį yra išgaunama iš optinės ašies signalo, moduliuojamo besisukančiu rastru. Raketos FIM-92B taikymosi galvutė veikia infraraudonų ir ultravioletinių bangų diapazonuose ir yra berastrinės moduliacijos. Informacija apie taikinio padėtį yra apdorojama mikroprocesoriumi, kuris atsijoja foninius trukdymus ir specialiai pastatomus apgaulingus taikinius, todėl yra žymiai aukštesnis pataikymo koeficientas. Raketos FIM-92C taikymosi galvutė nuo savo pirmtakų skiriasi tuo, kad joje galima perprogramuoti procesorių, tai yra- adaptuoti esamai situacijai. Tipinių programų atminties blokai yra keičiami ir saugomi nešiojamame paleidimo įrenginyje. NZRK “STINGER” susideda iš zenitinės valdomos raketos FIM-92, patalpintos iš armuoto stiklo plastiko pagamintame hermetiniame paleidimo-transportavimo konteineryje, optinio taikiklio ir tolimačio vizualiam taikinio suradimui ir atstumo nustatymui, elektroninio valdymo bloko, aušinamo skystu argonu ir talpa jam, elektros baterijos ir savų taikių atpažinimo bloku AN/PPX-1. Elektroninis valdymo blokas su aušinimo skysčio talpa ir elektros baterija yra nešiojami pritvirtinti prie šaulio diržo.

Raketa FIM-92 yra pagaminta pagal aerodinaminę schemą “antis”. Priekinėje raketos dalyje yra išdėstyti keturi stabilizatoriai, du iš kurių yra pasisukantys pagal savo ašį. Jų pagalba yra keičiama skrydimo kryptis. Pradinis raketos sukimasis apie savo ašį išgaunamas dviejų režimų reaktyvinio variklio išmetimo angų pagalba, kurios yra pasuktos atitinkamu kampu. Vėliau sukimasis yra palaikomas kampu pasuktų galinių stabilizatorių pagalba. Dviejų režimų kieto kuro reaktyvinis maršinis variklis įsijungia, atsidalinus startiniam greitintuvui , raketai išskridus iš paleidimo įrenginio ir nutolus apie 8m. į nepavojingą šauliui atstumą. Kovinė raketos dalis yra skeveldrinio- fugasinio tipo su kontaktiniu sprogdikliu, kuris turi apsaugą nuo atsitiktinių smūgių transportavimo metu ir likvidavimosi mechanizmą nepataikymo atveju. NZRK “STINGER” gali būti bazuojamas ant lėktuvų, sraigtasparnių, automobilių, šarvuotos technikos. Specialiai jūriniam bazavimui yra gaminama modifikacija su padidinta hermetizacija. Bandymai parodė, kad NZRK, bazuojami ant visureigių “HAMMER”, yra neefektyvūs prieš žemai skrendančius sraigtasparnius dėl taikymosi sudėtingumo. Nuo 1986m NZRK “STINGER” buvo naudojamas Afganistano kare, kur pasirodė iš gerosios pusės. Tai pripažino ir tuometinė SSSR karinė vadovybė. Duomenų apie padarytus nuostolius nėra.


Paleidimo įrenginio ilgis - 1520mm
Raketos kalibras - 70mm
Raketos greitis - 333m/s
Komplekso svoris kovinėje padėtyje - 15,7km
Raketos svoris - 10,1kg
Kovinės dalies svoris - 3kg
Užtaiso svoris - 1kg
Komplekso išskleidimo laikas - 10s
Aptarnaujančių karių skaičius - 1-2
Minimalus šūvio nuotolis - 0,5km
Maksimalus šūvio nuotolis - 5,5km
Maksimalus šūvio aukštis - 3,5km
Pataikymo tikimybė - 80%
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS