atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

NAGANT sisemos, 1895m.pav. 7,62mm. revolveris

1864m. belgų konstruktorius Leon Nagant, Anglijoje užpatentavo (patento Nr. 14010) savos konstrukcijos revolverį, kuris buvo panašus į jo brolio Emil dar 1879m. užpatentuotą revolverį. Tačiau naujasis ginklas turėjo labai svarbų patobulinimą. Revolveryje buvo sukonstruotas įtaisas galintis pastūmėti būgną į priekį, kurio dėka šovinio gilzės priekinė dalis įeidavo į vamzdį, kurio išvadoje, buvo panaikinamas tarpas tarp būgno ir revolverio vamzdžio.

Šio revolverio produkcija buvo pradėta Belgijoje "Emil and Leon Nagant" firmoje. Be to, šį ginklą belgų bendrovė "La Page" 1985m. pradėjo gaminti Tuloje (Rusija). Čia revolveris buvo gaminamas dviejų variantų: skirtas karininkams ir žemesniems pareigūnams. Šie ginklai tarpusavyje skyrėsi tuo,kad karininkų pavyzdžio revolveris turėjo įtaisą įgalinti spaudžiant nuleistuką, atlaužti gaiduką. Tuo tarpu antrasis revolverio variantas tokio įtaiso neturėjo: po kiekvieno šūvio reikėdavo atlaužti gaiduką.

Standartinis revolverio vamzdžio ilgis buvo 115mm. bet gaminti revolveriai turintys 140mm. bei 299m. ilgio vamzdžius.

Greitu laiku šios konstrukcijos revolverius pradėta gaminti ir kituose kraštuose. Ispanijoje šiuos ginklus gamino ginklų gamykla "F.Arizmendi-Geonag" Eibare. Graikijos kariuomenėje buvo priimtas amerikiečių 1912 m. gamybos Nagant revolveris. Lenkija 1939m. pradėjo šių revolverių gamyba policijai ir pašto tarnybai. Jie niekuo nesiskyrė nuo belgiškų ar rusiškų šios sistemos revolverių. Antro pasaulinio karo metu Tuloje gamintas originalaus modelio revolveris, kurio matmenys buvo 290+140mm. o, vamzdžio ilgis- 169mm. kas labai pagerino revolverio taiklumą.

Nagant revolveris Lietuvoje gerai žinomas nuo Nepriklausomybės kovų. Pirmieji mūsų savanoriai, tarp kitų ginklų, turėjo ir šiuos revolverius. Dalį jų buvo atsinešę iš rusų kariuomenės, kiti į mūsų rankas pateko , kaip karo grobis kautynėse. Vėliau šis revolveris buvo sutinkamas šaulių ginkluotėje. Neblogai jis pasitarnavo 1941 m. sukilime bei rezistencijos kovose pokaryje. O ir šiuo metu dar plačiai naudojamas tiek Šaulių Sąjungoje, tiek Krašto apsaugos tarnyboje.


Apart aukščiau paminėtų NAGANT ir NAGAN tipo revolverių, Sov.Sąjungoje, sportiniams tikslams, buvo gaminamas 5,6mm. kalibro Nagant revolveris, Šaudantis standartiniais mažo kalibro šoviniais. Nuo kovinio revolverio skyrėsi tik žemesniu kryptuku. Be to, kelios belgų, vokiečių ir kt. ginklų firmos kopijavo NAGANT revolverį ir tiekė jį į rinką. Žemiau pateikiami kai kurie šių revolverių pavyzdžiai.

Medžiagą paruošė Rimvidas Mintautas.

Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS