atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

Šaulio ruošimo programa (pistoletas)


Etapai:

1. Pirminis paruošimas.
2. Šūvio klasika.
3. Šaudymas judesyje.
4. Šaudymas situacijoje.

1. Pirminis paruošimas


1. Saugumo technikos taisyklių įsisavinimas.
2. Ginklo laikymo‚ stovėsenos‚ galvos padėties‚ kūno dalių subalansavimo ir kvėpavimo įtaka šaudymui.
3. Individualus kūno padėties parinkimas šaudymui.
4. Šaudymo viena ir dviem rankomis ypatumai ir pritaikymo galimybės.
5. Ginklo valdymas šaudant viena ir dviem rankomis.
6. Ginklo mechaninis reguliavimas.
7. Taikymasis:
         a) žiūrėjimo ypatumai,
         b) akių padėtis,
         c) taikymosi ypatumai,
         d) taikymasis viena akimi,
         e) taikymasis abiem akim,
         f) taikymasis pagal vamzdį
         g) apšvietimo įtaka taikymuisi,
         h) akių, ginklo, taikinio santykis
8. Šaudymo psichologija:
         a) ginklo ir šaulio santykis,
         b) ginkluoto žmogaus santykis su visuomene,
         c) ekstremalios situacijos įvertinimas,
         e) atsakomybė už ginklo panaudojimą,
         f) konfliktinės situacijos,
         g) ekstremalios situacijos,
         h) veiksmai ekstremaliose situacijose,

2. Taisyklingas šaudymas


1. Šaudymas viena ranka.
         a) šaulio stovėsena‚ rankos padėtis‚ pagrindiniai reikalavimai fizinei kūno būsenai,
         b) galvos padėtis‚ kvėpavimas‚
         c) darbas be šovinio į stovintį taikinį – piršto darbas‚ akių ir kvėpavimo ‚ riešo stabilumo‚ rankos pečių juostos‚ kūno subalansavimas.
         d) darbas su šoviniu - piršto darbas‚ akių ir kvėpavimo‚ riešo stabilumo‚ rankos‚ pečių juostos‚ kūno subalansavimas. Psichologinių darbo su šoviniu klaidų taisymas.
         e) šaudymas po vieną šūvį‚
         f) šaudymas serijomis‚
         g) šaudymas laikui‚
         h) šaudymas į judantį taikinį
2. Šaudymas dviem rankomis.
         a) šaulio stovėsena‚ rankų padėtis‚ pagrindiniai reikalavimai fizinei kūno padėčiai‚
         b) galvos padėtis‚ kvėpavimas‚
         c) darbas be šovinio į stovintį taikinį – piršto darbas ‚ akių‚ kvėpavimo‚ ginklo apglėbimo dviem rankomis ypatybės‚ pečių juostos‚ kūno subalansavimas. Darbo su šoviniu klaidų taisymas.
         e) šaudymas po vieną šūvį‚
         f) šaudymas serijomis‚
         g) šaudymas laikui‚
         h) šaudymas į judantį taikinį.

3. Šaudymas judesyje į stacionarius taikinius


1. Šaudymas viena ranka.
         a) šaudymas stovint veidu į taikinį didinant taikinių kiekį pavieniais šūviais‚
         b) šaudymas stovint veidu į taikinį didinant taikinių kiekį dvigubais šūviais‚
         c) šaudymas pavieniais šūviais į kelis taikinius mažinant laiką‚
         d) šaudymas dvigubais šūviais į kelis taikinius mažinant laiką‚
         e) šaudymas pavieniais šūviais stovint nugara į taikinį‚ didinant taikinių kiekį. Posūkis per kairį ir dešinį petį,
         f) šaudymas stovint nugara į taikinį dvigubais šūviais didinant taikinių kiekį .Posūkis per kairį ir dešinį petį,
         g) šaudymas pavieniais šūviais stovint nugara ? taikinius (posūkis per kairį ir dešinį petį) mažinant laiką
         h) šaudymas dvigubais šūviais stovint nugara į taikinius (posūkis per kairį ir dešinį petį) mažinant laiką,
2. Šaudymas dviem rankom . Kartojama 3.2.a)–h) punktai.
3. Šaudymas gulomis ant pilvo į stovintį taikinį be priedangos dviem rankom.
4. Šaudymas gulomis ant nugaros į stovintį taikinį dviem rankomis.
5. Šaudymas gulomis ant pilvo į stovintį taikinį iš kairės ir iš dešinės pusės su priedanga.
6. Šaudymas gulomis ant pilvo į stovintį taikinį iš kairės ir iš dešinės pusės persiverčiant.
7. Šaudymas į stacionarius numušamus taikinius keičiant padėtį.

4. Šaudymas situacijoje. Judantys taikiniai


1. Šaudymas į horizontaliai judantį taikinį viena ranka pavieniais šūviais. 2. Tas pats dviem rankom pavieniais šūviais.
3. Šaudymas į horizontaliai judantį taikinį viena ranka dvigubais šūviais.
4. Tas pats dviem rankom dvigubais šūviais.
5. Šaudymas į horizontaliai judantį taikinį dviem rankomis pavieniais šūviais keičiant kūno padėtį.
6. Tas pats dvigubais šūviais.
7. Tas pats dvigubais šūviais keičiant apkabas.
8. Šaudymas artėjant prie taikinio keičiant kūno padėtis iš priedangų (viena ranka ir dviem rankom‚ pavieniais ir dvigubais šūviais).
9. Šaudymas į horizontaliai judantį taikinį šauliui judant taikinio judėjimo kryptimi.(pavieniais ir dvigubais šūviais ).
10. Šaudymas į horizontaliai judantį taikinį šauliui judant prieš taikinio judėjimo kryptį ( pavieniais ir dvigubais šūviais).
11. Šaudymas į horizontaliai judančius taikinius. Keičiant apkabas. Keičiama šaulio judėjimo kryptis‚ vienetiniai ir dvigubi šūviai.
12. Šaudymas į horizontaliai judančius taikinius ‚ netikėtai pasirodant vienam ar daugiau stacionarių taikinių.
         a) keičiant kūno padėtį pavieniais šūviais viena ranka.
         b) keičiant kūno padėtį dvigubais šūviais viena ranka.
         c) keičiant kūno padėtį.
         d) keičiant kūno padėtį dvigubais šūviais dviem rankom.
13. Šaudymas judesyje:          a) šaudymas einant;
         b) šaudymas bėgant į taikinį ir nuo kelio;
         c) šaudymas krentant;
         d) šaudymas skirtingomis kryptimis į judančius taikinius;
         e) šaudymas į garsą;
         f) šaudymas į garsą skirtingomis kryptimis ? kelis taikinius;
14. Šaudymas iš automobilio:
         a) stovinčio automobilio;
         b) važiuojančio automobilio;
15. Šaudymas dideliais atstumais.
16. Šaudymas vidutiniais atstumais.
17. Šaudymas iš mažais ir ypatingai mažais atstumais.
18. Šaudymo ypatumai uždarose patalpose.
19. Šaudymas prieblandoje ir tamsoje.
20. Šaudymo pozicijos pasirinkimas priklausomai nuo situacijos ir aplinkos.
21. Priedangos pasirinkimas ir išnaudojimas.
22. Operatyvus ginklo išsitraukimas ir užtaisymas .
23. Papildomų priemonių naudojimas, derinimas su ginklu.
24. Įvairus šaudymas poroje.
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS