atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

VOKIŠKI ARTILERINIAI SPROGDIKLIAI

Nr Markė Veikimo principas Pastaba Paskirtis
1 AZ38;AZ38 St Smūginis,momentinio veikimo,neapsaugotas;detonatorius-skiltuvinio tipo   75 ir 105 mm komuliatyviniams sviediniams
2 LWMZ23,LWMZ23n A,I.IgrZ23nA,I.IgrZ23 Smūginis,momentinis-įnercinis-0,15 s uždelsimas,neapsaugotas (aliuminis,žalvaris) Turi inercini žieda padid,jautrūmą šon.smugiams 75 mm skeveldriniams-fugasiniams sv.
3 S.IgeZ23 Smūginis,momentinis,neapsaugotas,išcentriniai svareliai palaikomi kaiščio su žiedu. Aliuminis. 150 mm sviediniams
4 Kl. AZ23 (umg;0.10;0.15) (mažų gabaritų) Smūginis,momentinis-įnercinis-0,15ir 0,10 s uždelsimas,neapsaugotas 4 apsauginiai išcentriniai svareliai 75 mm skeveldriniams-fugasiniams sv.
5 Kl. Az 23Nb (40Nb) (mažų gabaritų) Smūginis,momentinis,neapsaugotas. 5 apsauginiai išcentriniai svareliai 75,105,150 mm dūminiam-cheminiam sv.
6 AZ1     122 ir 152 mm skeveldrinėm- fugasinėm granatom
7 AZ1 (0.15)     105 mm skeveldrinėm- fugasinėm granatom
8 AZ23 (Pr) (presuotas-plastmasė)     105;152 mm sviediniai
9 AZ 23 Geb (0,15;0,25;/42 (Presstoff) Smūginis,momentinis-įnercinis-0,15ir 0,25 s uždelsimas,neapsaugotas   75;105;150 mm skeveldrinėm- fugasinėm granatom
10 AZ23/28 Momentinio veikimo skeltuvas tvirtinamas kaiščiu,nupjaunamu atsitrenkus tas pat kas kiti AZ 23 88 mm skeveldriniams,skeveldriniams-fugasiniams
11 AZ23 umg. m2V (0,8;0,15) Smūginis,momentinis-įnercinis-0,15;0,2;0,8 s uždelsimas,neapsaugotas svarelius laiko žiedinė spiruoklė įsukus išs.saugyklis 150;211mm skeveldrinėm-fugasinėm granatom
12 AZ23Nb Smūginis,momentinis-įnercinis,neapsaugotas (turi apsauginį kaišti) svarelius laiko žiedinė spiruoklė fiksuojama kaiščio 150 mm cheminiams-dūminiams sviediniams
13 AZ.f.Hbgr.     150 mm skeveldrinėm-fugasinėm granatom
14 Hbgr.Z17/23 (umg.)     105 mm skeveldrinėm-fugasinėm granatom
15 KZ C/27St (LM,LS) Smūginis,momentinis-įnercinis,neapsaugotas (Plienas, aliuminis, žalvaris) Paslėptas po dangtelių,judesys persiduoda stripo pagalba 150;203;238;253 mm fugasiniams 238-283kartu su dugniniu
16 AZ35k Smūginis,momentinis-įnercinis,neapsaugotas su uždelsimu   150 mm skeveldriniams-fugasiniams sv.
17 E .KZ.dz Sp gr Smūginis,momentinis-įnercinis,neapsaugotas Paslėptas po dangtelių,judesys persiduoda stripo pagalba 172,238,285 mm fugasiniams 238-285kartu su dugniniu
18 Bd.Zf.7,5cm PZgr.;Bd Z.f.8,8cm PZgr,Bd.Z.5121 Neapsaugotas,turi pastovų uždelsimą,inercinis.Turi traserį. Uždelsimas-dūjų dinaminis (laisva kamera-kalibruotas kanal. 75,88,105,128 mm šarvamušiem-trasuojantiems sv.
19 Bd.25/25 Neapsaugotas,su automatiškai reguliuojamu uždelsimu Uždelsimas reg.spiruoklės suspaudimo budu 88 mm šarvamušiem-trasuojantiems sv.
20 Bodenrunger A.K.Zr 1163 (dugninis)     150 mm arvamušiem-trasuojantiems sv.
21 Bd.Z.f 15cm Gr 19 Bl Įnercinis,neapsauotas su uždelsimu (0,09 ir 0,18 s0   150 mm betonui,211 mm fugasiniams sv.
22 Bd.Z.f 21cm Gr 18 Bl Įnercinis,neapsauotas su uždelsimu Užsiveda šūvio metu (išcentriniai svareliai) 211 mm betonui
23 KZ.Bd.Z.10 Įnercinis,neapsaugotas turi du uždelsimus Pirotechninis saugyklis,suveikia šūvio metu (išsijungia) 211 fugasiniams sviediniams
24 Bd.ZG/38 Įnercinis,neapsaugotas,turi pastovų pirotechninį uždelsimą Parakinis uždelsimas 150;238;283 mm fugasiniai sviediniams
25 Bd.Z.f.Sprgrm.k Įnercinis, neapsaugotas,turi pastovų uždelsimą Uždelsimas-vingiuoti kanalai 238;283 mm fugasiniai sv.
26 Zt.Z.S/30 Mechaninis, neapsaugotas,distancinis, laikrodis 30 s. Nuatatomas spec.raktu. 80;88;105;128 mm skeveldrinėm granatom
27 Zt.Z.S/60 Mechaninis, neapsaugotas, distancinis,laikrodis 60 s. Nuatatomas spec.raktu. Apšvietimo sv.
28 Dopp.Z.S/60 Mechaninis,neapsaugotas,įnercinis-distancinis,laikrodis 60 s Nuatatomas spec.raktu.Išcentriniai svareliai su žiedine sp. 75;150 mm skeveldrinėm-fugasinėm granatom
29 Fest.Dopp.Z.S/60 Mechaninis,neapsaugotas,įnercinis-distancinis,laikrodis 60 s plieninis korpusas Nuatatomas spec.raktu.Išcentriniai svareliai su žiedine sp. 105 mm skeveldrinėm-fugasinėm granatom
30 Dopp.Z.16 n.F Modernizuotas mechaninis 1916 m pavizdžio,distancinis-kontaktinis Naudojamas kartu su dugniniu 238;283 mm fugasiniams sviediniams.
31 Dopp.Z.S/60.F1 Mechaninis,distancinis-kontaktinis;neapsaugotas;distancinis užsivedimas,užd.60s.   75 ir 105 mm skeveldrinėm granatom
32 M.Dopp.Z.S/60     283 mm fugasiniams sv.
33 M.Dopp.Z.28k     203 mm skeveldrinėm-fugasinėm granatom
34 Wgr.Z.34 Momentinis-įnercinis su distanciniu užsivedimu,pirotechninis saugyklis Transportuojamas sprogdikliu į viršu 50;81;105 skeveldrinėm ir cheminėm minom
35 Wgr.Z.38 Momentinis-įnercinis su distanciniu užsivedimu,mechaninis-išcentrinis užsived. Saugus,transportuojant sprogdikliu į viršu 50;81;105 skeveldrinėm ir cheminėm minom
36 Wgr.Z.35 Momentinis-įnercinis su distanciniu užsivedimu,uždelsim. 0,15 s Pirotechninis saugyklis,turi kaišti ir langelį (jei nėra raud.juost-užvestas) 105;105 mm skeveldrinėm-fugasinėm minom
37 Bd.Z.5130 Dugninis-įnercinis, neapsaugotas   37 mm prieštankinėm komuliatyvinėm minom
38 Bd.Z.Dov. Dugninis-įnercinis, neapsaugotas, Saugiklis-išcentriniai svareliai spaudžiami žiedinės spiruoklės 158 mm reaktyvinės minos
39 Wgr50 arba 427 Priekinis momentinis,įnercinis,neapsaugotas.Turi apsauginį kaištį (ištr.prieš šuvį) Turi inercinį žiedą,suveikia nuo šoninių smūgių 320 mm reaktyvinės padegamosios -cheminės minos
40 Wgr.Z.50+(apsauginis dangtelis ) Priekinis momentinis,įnercinis,neapsaugotas.Turi apsauginį dangtelį (nus.prieš šuvį) Jei ant išlindusio skeltuvo matomas raud.žiedas-užvestas 280 mm reaktyvinėm minom
41 Wgr.Z.50+(apsauginis kaištis ) Priekinis momentinis,įnercinis,neapsaugotas.Turi apsauginį kaištį (ištr.prieš šuvį) Jei nėra spiruoklės ir išcentrinių svarelių-užvestas 280 mm reaktyvinėm minom
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS