atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

Mannlicher-Carcano

KUO NUŽUDYTAS JAV PREZIDENTAS DŽONAS F. KENEDIS KAIP TAI PRASIDĖJO IR KUO BAIGĖSI

Viena iš garsiausių Pasaulyje žmogžudysčių vis dar iki galo neišaiškinta. Neatskleisti ir nusikaltimo motyvai. Iškelta ne viena dešimtis versijų, nustatytas buvo ir žudikas, bet tardymo organai, analizuodami nusikaltimo medžiagą, linkę manyti, kad šaudė ne vienas šaulys.

Rimtam darbui yra pasirenkami profesionalai. Šis atvejis ne išimtis. Li Charvi Osvaldas praeityje tarnavo jūrų pėstininku ir buvo įvaldęs snaiperio specialybę. Šautuvą nusikaltimui buvo specialiai pirkęs sportinių prekių parduotuvėje (visiškai neaišku, kodėl buvo pasirinktas šis šautuvo modelis), kurį nutarė išbandyti, nužudydamas generolą E. Uokerį. Tam turėjo asmeninių motyvų. Tik atsitiktinumo dėka generolas išvengė mirties.

1963m. lapkričio 22 d. prezidentas Dž.F.Kenedis atvyksta į Dalaso miestą. Gatvės pilnos žmonių , sveikinančių prezidentą.

Teisingai pasirinkta pozicija, iki taikinio 80 m. Pirmas šūvis sužeidė prezidento kaklą, plautį ir kvėpavimo takus. Antras šūvis suskaldė kaukolę. Išgelbėti prezidento gyvybę nebuvo jokios vilties.

Tolimesnis Osvaldo likimas nereikalauja ilgo aprašymo. Bėgdamas iš nusikaltimo vietos, nušauna policininką ir bando pasislėpti kino teatre, kur buvo suimtas. Stoti prieš teismą jam neteko. Perkeliant iš policijos nuovados į kalėjimą, į jį šovė Džekas Rubis. Osvaldas buvo sužeistas. Žaizda buvo sunki , bet nemirtina. Netoliese buvęs kažkoks žmogus puolė sužeistajam daryti dirbtinį kvėpavimą ir netiesioginį širdies masažą. Esant vidiniam kraujavimui tai buvo tolygu mirties nuosprendžio įvykdymui. Po ko nepažįstamasis dingo. Iš to yra daroma išvada, kad tokiu būdu buvo atsikratyta pagrindinio liudininko.

GINKLAS(Mannlicher-Carcano)

1880-1891m. Turino arsianale grupė konstruktorių, vadovaujamų pulkininko S. Carcano ir generolo Paravičino sukūrė naują 6,5mm kalibro šautuvą. Naujas šovinys jam buvo sukurtas konstruktoriaus L. Skotti Bolonijos ginklų fabrike. Šovinys yra 76,2mm ilgio, gilzės ilgis 53,2mm, šovinio svoris 28,8gr, kulkos svoris 10,58gr, užtaiso svoris 2,22gr.

1892m. šautuvas yra priimamas Italijos kariuomenės apginklavimui ir pavadintas "1891m. modelis".

Šautuvas turi "1889m. Mauzer" konstrukcijos išilgai slankiojančią spyna, vidinį "Mannlicher" magaziną ir originalų "Carcano" saugiklį. Visas šis rinkinys buvo pavadintas "Mannlicher-Carcano" sistema.

Vamzdis turi keturis graižtvus. Spyna užsirakina posūkiu, dviem iškišuliais. Viduje yra patalpintas dūžiklis su spyruokle, o prie uokso yra pritvirtintas gaidukas su nuleidimo ir saugiklio mechanizmais. Šoviniai uokso viduje yra sutalpinti į vienos eilės magaziną. Jo talapa 6 šoviniai. Taikiklis reguliuojamas. Kryptukas trikampo formos. Buožė vientisa, medinė, angliško tipo, sutrumpintu vamzdžio uždengimu. "Mannlicher-Carcano" buvo pirmas masiškai gaminamas 6,5mm kalibro šautuvas. Mažas kalibras, nedidelė atatranka, didelis kulkos pradinis greitis, jos sukimosi greitis sąlygoja gerą balistiką. Naujas šautuvas visais parametrais lenkė kitus, tuo metu buvusius ginkluotėje, ir buvo gaminamas iki 1918m. Ginklas nekartą buvo modernizuotas. Iki 1930m. "Mannlicher-Carcano" bazėje buvo sukurti keli nauji modeliai. M-91 "Tryppe speciali" - pritaikytas spec. pajėgoms , inžinieriniams daliniams ir artilerijai. Karabinas M-91/24. Specialiai jaunimo terniravimui - muškieta, pritaikyta šaudyti tuščiais šoviniais "Bablilo". Po Ialijos agresijos Abisinijoje buvo pastebėti šautuvo trūkumai. Pagrindinis jų- tai mažas kulkos stabdantis efektas. Imtasi kurti naują 7,35mm kalibro šovinį su aštria kulka. Į najai sukurtą šovinį buvo perorientuota šautuvo gamyba. Naujo kalibro šautuvas gavo pavadinimą "1938m. modelis". Naujame modelyje, be naujo kalibro, buvo pakeistas taikiklis  iš reguliuojamo į pastovų, pritaikitą šaudyti iki 300 m atstumu, spynos rankena užlenkta žemyn, o pats šautuvas - sutrumpintas.

Įsijungus į Antrajį Pasaulinį karą, Italija, neturėdama didelių gamybinių pajėgumų, nesugebėjo perginkluoti kariuomenės naujo kalibro šautuvais. Buvo sugrįžta prie seno kalibro. Naujai pagamintus šautuvus teko perdaryti į seno kalibro. Taip gavosi naujas "91-38m. modelis". Jis buvo žymiai trumpesnis ir lengvesnis. Su juo buvo lengviau manevruoti, bet padidėjo kulkų sklaida.

Prezidento Dž.F.Kenedžio nužudymo byloje minimas kaip tik šis "Mannlicher-Carcano 91-38m."šautuvas su pigiu, Japonijoje pagamintu optiniu taikikliu. Tardymo metu nustatytas faktas, kad, nors šautuvo spyna slankioja lengvai, jos eiga yra gan didelė, todėl žudikas negalėjo per tokį trumpą laiką dideliu tempu atlikti trijų taiklių šūvių. Iš to yra daroma išvada, kad žudikas - ne vienas. Šaudyta buvo iš dviejų šautuvų ir iš skirtingų pozicijų.

Koks šautuvo numeriu 02677 likimas- niekas nežino. Greičiausiai jis yra vienoje iš spec. tarnybų saugyklų ir laikia eilės užimti vieną iš garbingiausių vietų kokiame nors muziejuje.


Iš viršaus į apačią: Mannlicher-Carcano, M-91; Mannlicher-Carcano, M-91 T. S. (Truppe Speciali); Mannlicher- Carcano, M-91 (su atlenkiamu durtuvu); Mannlicher-Carcano, M91/24; Mannlicher-Carcano, M-91/24, (karabinas); Manlicher-Carcano, M38, arba M91/38;
         Šautuvo modelis                                    1891m.                      1938m.                      91/38m.
         Kalibras                                                 6,5mm                       7,35mm                     6,5mm
         Šovinys                                                  6,5X52mm                7,35X51mm              6,5X52mm
         Ginklo svoris                                         3,82kg                       3,4kg                        3,45kg
         Ginklo ilgis                                            1290mm                    1020mm                    1020mm
         Vamzdžio ilgis                                        780mm                      536mm                      533mm
         Vo                                                           730m/s                      750m/s                      700m/s
         Ve                                                           2798J                        2329J                        2572J
         Šovinių talpa                                          6                                6                                6
         Taikymosi nuotolis                                200m                         300m                         300m                        
        
     

Puslapyje  pateikta  žurnale "Magnun"
1999m. liepos-rugpiūčio men. numeryje išspausdinto straipsnio
"ŠŪVIAI DALLASE" santrauka.

Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS