atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

RANKINĖS GRANATOS RGO ir RGN

Rankinės granatos RGO ir RGN skirtos naikinti priešininką atitinkamai puolant ir ginantis. Šios rankinės granatos susideda iš korpuso, sprogstamo mišinio, detonatoriaus plytelės ir degtuvo. Korpuse yra sprogstamas mišinys ir detonatoriaus plytelės. Granatai sprogstant korpusas suskyla į skeveldras. Granatos RGN korpusą sudaro du pusrutuliai pagaminti iš aliuminio lydinio. Prie viršutinės korpuso dalies (4) su apmovos pagalba (2) prisuktas cilindras (3), kuris skyrtas degtuvo įsukimui, o taip pat ir sprogstamo mišinio hermetizacijiai. Minėto cilindro apsaugai nuo užteršimo, į jį su tepalu įsukamas plastmasinis kamštis (1). Apatiniame pusrutulio (6) sprogstamo mišinio įdubime įdėta detonatoriaus plytelė, perduodanti detonaciją nuo degiklio iki sprogstamo mišinio. Tarpiklis (7) neleidžia detonatoriaus plytelei pasislinkti (8). Rankinės granatos RGO korpusą sudaro du išoriniai (4 ir 6) pusrutuliai ir du vidiniai (9 ir 10) pusrutuliai. Visi šie pusrutuliai pagaminti iš plieno. Šios granatos apatinis išorinis pusrutulis turi išilgines ir skersines vageles, per kurias granata suskyla į skeveldras. Visa tai padidina ginamosios granatos skeveldrų skaičių ir tuo didina jos kaunamąją galią. Visą kitą šioje granatoje kaip ir puolamojoje RGN granatoje.
RGN RGO
Granatos svoris 310 gr 530 gr.
Sprogstamos medž.
svoris 114 gr. 92 gr.
Saugus nuotolis 24 m.
Sviedimo nuotolis 25 - 45 m. 20 - 40 m.
Distancinis gaištukas 3,3 - 4,5 s.
Distancinio degtuvo užvedimas 1 - 1,8 s.


Granatų RGO ir RGN degtuvas
Degtuvo paskirtis - susprogdinti sprogstamąjį mišinį granatai atsitrenkus į kliūtį. Sutrikus smogiamajam mechanizmu po 3,3 - 4,3 sekundžių suveikia distancinio įtaiso degiklis. Degtuvą sudaro:
saugiklis ir smogiamasis įtaisas
taikinio daviklis
distancinio užvedimo mechanizmas
distancinė įranga
detonavimo mazgas
Visi mechanizmai ir detalės yra degtuvo korpuse. Smogiamasis mechanizmas užtikrina degtuvo saugumą iki apsauginio kaiščio ištraukimo ir kapsulės įdūrimą granatai metus. Smogiamąjį mechanizmą sudaro skiltuvas, apsauginis kaištis su žiedu, spyruoklė, nuleidžiamoji svirtis, sklendė, lystė ir kapsulė. Taikinio daviklis užtikrina degtuvo susprogdinimą atsitrenkus granatai į kliūtį. Kliūtis gali būti įvairios formos ir kietumo - granata sprogs net jei ji nukris į vandenį, purvą ar sniegą.
Taikinio daviklį sudaro svarelis, gilzė, skiltuvas, spyruoklė ir įvorė. Distancinė įranga užtikrina detonatoriaus susprogdinimą per 3,3 - 4,3 sek. nuo granatos metimo momento. Ją sudaro įvorė su mišiniu ir kapsulė-detonatorius. Distancinio užvedimo mechanizmas užtikrina degtuvo saugumą ikki granatos metimo ir degtuvo užvedimą per 1 - 1,8 sek. nuo granatos metimo . Šį mechanizmą sudaro įvorė su mišiniu, fiksatorius, slankiklis, kapsulė ir spyruoklė. Detonavimo mazgas sudarytas iš kapsulės-detonatoriaus ir įvorės, kurie įtvirtinti gilzėje.

1. Detonatorius.
2. Kapsulė-detonatorius.
3. Tolimo užvedimo slankiklis.
4. Skiltuvas.
5. Gilzė.
6. Įvorė.
7. Korpusas.
8. Taikinio daviklio inercinis svorelis.
9. Smogiamojo įtaiso skiltuvas.
10. Smogiamasis įtaisas.
11. Žiedas.
12. Saugiklio kapsulė.
13. Nuleidžiamoji svirtis.

Medžiagą paruošė R. Mintautas
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS