atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

VOG-25, VOG-25P

Granata yra naudojama povamzdiniams granatsvaidžiams GP-25 ir GP-30. Yra sukurtos trys granatos modifikacijos: VOG-25 skeveldrinė, VOG-25P skeveldrinė-atšokanti (sprogsta atšokusi nuo kliūties ar nuo žemės 0,5-1,5 m. žymiai padidina gravatos kainamąją galią ir uždengia skeveldromis didesnį plotą, virš 6 m. diametre), vidaus kariuomenei yra gaminas modelis su ašarinių dujų užtaisu ČERIOMUCHA.
Granata susideda iš alimininio korpuso, balistinio antgalio, sprogdiklio, sprogstamo užtaiso ir gilzės su parako užtaisu. Sprogdiklis yra momentinio veikimo ir užsiveda granatai po šūvio nuskriejus 10-40 m. Sprogdiklis taip pat turi likvidavimosi mechanizmą, kuris suveikia granatai nesprogus po šūvio per 14-19 sek. Gilzė su parako užtaisu yra isdėstyta granatos dugne. Gilzės dugne yra įpresuotas kapsulis. Vidurinėje granatos dalyje yra išdėstyta įvorė su metaliniais žiedais. Vienas iš žiedų turi išpjovas atitinkančias granatsvaidžio graižtvą ir yra rekalingas tam kad sumažinti dujų prasiveržimą tarp granatos ir granatsvaidžio vamzdžio, šūvio metu.

 


 

PAGRINDINĖS GRANATOS CHARAKTERISTIKOS

 
                                               VOG-25                     VOG-25P
Kalibras                                  40 mm.                       40 mm.
Granatos svoris                      250 gr.                       270gr.
Pradinis granatos greitis        76 m/s.                        76 m/s.
Granatos ilgis                         103 mm.                    125 mm.


 
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS