atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

AUTORIAUS ŽODIS

Kasdien, skaitydami laikraščius, neapeiname ir kriminalinių puslapių, kurių apimtis darosi vis didesnė.

Kalbėti apie nusikalstamumo mažėjimą, manau, būtu neetiška. Mus pjauna, šaudo, sprogdina, prievartauja, reketuoja, o mes, kaip jaučiai skerdykloje, laukdami savo eilės, nuleidę galvas, graudžiai mykiame. Peršasi natūralus klausimas, kas mūsų laukia toliau? Valstybės vyrams, šiuo sunkiu ekonomikai periodu, paprastų žmonių saugumas nerūpi, vien tik policijos finansavimo didinimu šios problemos neišspręsi, o situacija toliau tik blogės, žmo- nių grobimas ir išpirkos reikalavimas darosi gyvenimo norma, žudoma už pinigus , be pinigų ir šiaip sau pasisma ginimui. Žmogaus gyvybė pasidarė nieko neverta. Tai kur tada išeitis?

Atsakymas yra paprastas - gintis patiems. Laikas būtų priminti vyrams jų tikrąją paskirtį - rūpintis giminės pratęsimu, mamuto medžiojimu ir ginti savo olą. Jeigu su pirmais dviem punktais kol kas viskas tvarkoje, tai su trečiuoju iki netolimos praeities buvo problema. Tuščiomis rankomis nelabai pasipriešinsi ir valdžia, matydama savo bejėgiškumą, su daugybe neprotingų apribojimų, (Pasaulyje jau eilę metų vyksta tendencija - ginklų, skirtų savigynai, kalibro didinimas, gaminami padidinto galingumo šoviniai tam, kad prie menkiausio sužeidimo sukeltų skausminį šoką, antraip pats žodis "savigyna" netenka prasmės.) vis tik leido įsigyti ir nešiotis ginklus. Dabar, jeigu leidžia medicinos komisija ir Vidaus reikalai nusprendžia, kad esi vertas ginklo, turi lankyti pirminio apmokymo kursus ir išlaikyti egzaminą, įvykdyti dar keletą reikalavimų- ir tada gauni leidimą ginti save ir savo artimus.

Tai jau šansas, kad, nepalankioje situacijoje deramai pasinaudojęs ginklu, jūs apsiginsite.Tik va bėda tame, kad neturintis įgūdžių ginkluotas žmogus yra pavojingas ne tik aplinkiniams, bet ir sau pačiam. Žmogui turėti ginklą ir būti pasiruošusiam jį panaudoti- didelė atsakomybė. Jis turi atsisakyti netinkamų įpročių, ir tam, kad deramai pasinaudotų ginklu, turi praleisti nemažai laiko šaudykloje, mokantis šaudymo praktikos, psicholo- gijos ir t.t. pas patyrusį šaudymo vadovą.

Neretai žiniąsklaida, nušviesdama kriminalinius įvykius, komentuoja juos tiek kurioziškai, kad net nesinori juoktis. Stebėtina kompetencijos stoka, situacijos nesuvokimas. Daugelis tragedijų juk ir įvyksta todėl, kad nukentėjusioji pusė neturėjo ginklų ir negalėjo gintis. Kaip rodo pasaulinė praktika, ginklas yra sulaikantis faktorius, o tokioje sudėtingoje visuomenėje, kaip mūsų, tai būtų vienas iš nusikalstamumo problemų sprendimų.

Šiuolaikinis gyvenimas neįmanomas be ginklų, o ginklų turėjimas sukelia nemažai klausimų. Kai ką pakomentuosime, į kai kuriuos klausimus bandysime suprantamai atsakyti , ir jeigu mūsų pateikta informacija padės išlikti gyvam nors vienam žmogui ar apginti aplinkinius, mes būsime pasiekę savo tikslą.

  SU PAGARBA

Arvydas Dauderys

Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS