atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

Kolekcija

DĖKOJU DRAUGAMS IR BENDRADARBIAMS PADĖJUSIEMS RINKTI ŠIĄ KOLEKCIJĄ.

kolekcija.jpg (13745 bytes)

1992m. pradėjau rinkti šovinių gilzes, laikui bėgant to pasidarė maža, nes visas grožis ir yra sveikame šovinyje. Gilzės buvo atidėtos į šoną ir pradėti kolekcionuoti šoviniai, sviediniai, bombos, raketos, minosvaidžių, prieštankinės, pėstininkų minos, granatosvaidžai ir rankinės granatos. Prieš patekdamas į kolekciją eksponatas būdavo atitinkamai apdorojamas, tai yra nukenksminamas, tam kad nekeltų pavojaus aplinkiniams. Kolekcija yra suskirstyta į dvi dalis, "didžioji" - tai visi stambūs sviediniai iki 30mm. kalibro ir "mažoji", į kurią įeina šoviniai nuo 14,2mm.kalibro mažėjančia tvarka. Šoviniai taip pat yra nukenksminti, gilzių šonuose yra išgręžtos skylės, nemažesnės, kaip 5mm. diametro. Šiuo metu "mažojoje" kolekcijos dalyje yra virš 220 eksponatų. Kolekcija apima nemažą šovinių raidos laikotarpį, seniausių eksponatų amžius siekia XIX amžiaus vidurį , iki pat naujausių . Dabar kolekcija yra saugoma viename iš karinių dalinių ir naudojama, kap vaizdinė-mokomoji medžiaga. Nemažą kolekcijos dalį sudaro lygiavamzdžiams šautuvams skirtos kulkos.
Kolekcija ne kartą buvo aprašoma spaudoje ir rodoma per televiziją.
Primygtinai prašau į kolekciją eksponatų nesiūliti. DĖMESIO : šovinių nukenksminimas yra ypatingai pavojingas.

Didžioji kolekcijos dalis.
 
1. Prieštankinės kumuliatyvinės raketos "FAGOT" paleidimo įrenginys.
2. Reaktyvinio, rankinio ugniasvaidžio "ASA" paleidimo įrenginys.
3. Prieštankinio, rankinio granatsvaidžio RPG-22 paleigimo įrenginys.
4. Prieštankinio, rankinio granatsvaidžio RPG-18 paleidimo įrenginys.
5. Prieštankinio, rankinio granatsvaidžio RPG-17 paleidimo įrenginys.
6. Priešlėktuvinės raketos "STRELA" paleidimo įrenginys.
7. Priešlėktuvinės raketos "IGLA" paleidimo įrenginys.
8. Reaktyvinė prieštankinė granata RPG-2.
9. Reaktyvinė prieštankinė granata RPG-7
10. Granata AGS-17.
11. Povamzdinio granatsvaidžio granata GP-25.
12. Minosvaidžio mina 240mm.
13. Minosvaidžio mina 120mm.
14. Minosvaidžio mina 100mm.
15. Minosvaidžio mina 86mm.
16. Priešlėktuvinė raketa "IGLA".
17. Prieštankinė raketa " PTUR".
18. Reaktyvinis sviedinys "URAGAN".
19. Pokalibrinis sviedinys 120mm.
20. Pokalibrinis sviedinys 82mm.
21. Sviedinys 137mm.
22. Sviedinys 122mm.
23. Sviedinys 86mm.
24. Sviedinys 55mm.
25. Sviedinys 30mm.
26. Sviedinys 24mm. (trasuojantis)
27. Sviedinys 24mm. (padegamasis šarvamūšys)
28. Sviedinys 24mm. (skeveldrinis)
29. Sviedinys T-55.
30. Sviedinys FG-14.
31. Gilzė 122mm.
32. Gilzė ?-40mm.
33. Gilzė 55mm.
34. Rankinė ginamoji granata F-1.
34. Rankinė puolamoji granata RG-42.
35. Rankinė prieštankinė granata RPG-40.
36. Rankinė prieštankinė granata RPG-43
37. Rankinė prieštankinė granata RKG-3.
38. Aviacinė bomba BSA.
39. Palaukiojanti jūrinė mina .
40. Plaukiajanti inkarinė upinė mina JRM.
41. Desantinė jūrinė mina PDM-1M.
42. Pėstininkų mina PMN.
43. Pėstininkų mina PMN-2.
44. Pėstininkų mina PMD-6.
45. Pėstininkų mina POMZ-2M.
46. Pėstininkų mina MON-50.
47. Kasetinė pėstininkų mina.
48. Prieštankinė mina TMD-44.
49. Prieštankinė mina TM-46.
50. Prieštankinė mina TM-52.
51. Prieštankinė mina M-240.
52. Kumuliatyvinis užtaisas KZK.
53. Kumuliatyvinis užtaisas KZ-4.
53. Kumuliatyvinis užtaisas KZ-1.
54. Kumuliatyvinis užtaisas KZ-2.

Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS