atas
„BET KOKS GINKLAS TURI SAVO CHARAKTERĮ IR ASMENYBĘ IR MUMS BELIEKA
TIK PADĖTI TAI ASMENYBEI ATSISKLEISTI“ D-ras Masaoki Chatsumi
···  Į pradžią  ···  Naujienos  ···  Autoriaus žodis  ···  Kolekcija  ···  SPEC. paskirties. pajėgos 

Specialios paskirties karinės, antiterotistinės pajėgos

STATISTIKA.
Septintą jame dešimtmetyje pasaulyje buvo įvykdyta 8114 teroristinių aktų.
1986m.- 774
1987m.- 832
1988m.- 856
Dėlnekvalifikuotų policininkų ir kariškių veiksmų įvyko nemažai tragedijų:
1985m. Malta, išlaisvinat užgrobtą lėktuvą žuvo 60 žmonių.
1986m. Sprogus bombai Kolumbo aerouoste žuvo 20, sužeista 41 žmogus.
1986m.Šturmuojant lėktuvą Karačio aerouoste žuvo 14, sužeista 98 žmonės.
Ir t.t.
Specialios paskirties karinės, antiterotistinės pajėgos
Šia tema yra nepriimta kalbėti atvirai ne tik tarp kariškių. Spaudoje informacijos ypatingai mažai, o jeigu praslįsta informacija, tai dažniausiai gandų lygio, kitaip tariant, kažkas kažką girdėjo, matyt - niekas nematė. O mūsų daugelis juos matė ir net patyrė savo kailiu. Tai 1991 m. sausio 13-sios naktis. Nedidelis specialios paskirties dalinio “A” ( spauda, nieko apie juos nežinodama, klaidingai pavadino grupe ”ALFA”- ir pavadinimas prilipo) būrys dalyvavo šturmuojant radijo ir televizijos komitetą. Skyrėsi jie nuo kitų tuo, kad ant galvų buvo užsidėję kulkų nepramušamus šalmus “SFERA”. Nieko ypatingai šaunaus jie nenuveikė, bet, kaip rodė paskutiniąsias savo minutes valstybinė televizija, pastatą jie užėmė greitai ir be panikos. Kodėl šis elitinio dalinio būrys dalyvavo šturme, matyt ir liks paslaptimi. Mums belieka tik spėlioti. Analizuojant tuometinę situaciją, susidaro įspūdis, kad Krašto Apsaugos departamento direktorius Audrius Butkevičius ir Vadovybės Apsaugos depatamento direktorius Artūras Skučas su savais vyrais kėlė realią grėsmę ir buvo įvarę baimės tuometinei valdžiai. Kaip paslaptingai grupė “A” pasirodė, taip paslaptingai ir dingo. Tai kas jie, vis dėlto, tokie? Šiek tie atsiradimo istorijos. Amžiaus pradžioje specialios paskirties pajegomis (toliau s.p.k.p.) Anglijoje buvo vadinama karališkoji gvardija, V okietijoje - leib gvardija, Prancūzijoje - raitieji šauliai, Amerikoje - jūrų pėstininkų korpusas, Rusijoje - kavalergardai . Šimtmetį atgal s.p.k.p., kaip ir dabartinės vykdė tas pačias funkcijas  tik dabar stipriai pasikeites jų turinys. Seniau pagridinė ir vienintelė jų užduotis buvo pirmųjų valstybės asmenų bei rūmų apsauga, tik amerikiečių jūrų pėstininkų korpusas vykdė dar ir savo pasiuntinybių apsaugą visame Pasaulyje. Elitinių dalinių karininkai, kaip taisyklė priklausė aukščiausiems visuomenės sluoksniams, o kareiviai iš žemesnių sluoksnių. Pagrindiniai atrankos kriterijiai ūgis ir kūno sudėjimas, juk jie savo išvaizda turėjo simbuolizuoti profisionalizmą, valstybės ir kariuomenės galią. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas rikiuotės pratimams ir aprangai, kurios didžiają dalį sudarė įvairiausi blizgučiai. Na o šiuolaikinis s.p.k.d. yra nedidelės apimties junginys su visapusiškai paruoštais kariais, kurie vykto ypatyngos svarbos užduotis, kur yra padidintas rizikos laipsnis, reikalaujantis nestandartinių sprendimų. Tai yra: veiksmai priešo užnugaryje, slaptų užduočių vykdimas valstybėse, kurioms nėra paskelbtas karas ir nevyksta kariniai veiksmai, teroristų neutralizacija. Šiuolaikinės s.p.k.p. yra: Anglijoje “Speciali aviodesantinė divizija”, Prancuzijoje “parašiutininkai iš Svetimšalių Legiono”, Amerikiečių “rendžeriai “ “ruoniai” “ raudonosios komandos” kai kurie jūrų pėstininkų daliniai, vokietijoje “Kobra”, Rusijoje “Alfa” “Vimpel” “Zenit” “Vitiaz”. Iki paskutinio laikotarpio masinės informacijos priemonės retkarčiais išspausdavo nekonkrečius pranešimus apie s.p.k.d. operacijas ir štai protrūkis Amerikos ir Europos televizijos žiūrovai stebėjo Amerikiečių “Rendžerių” išsilaipinimą iš malūnsparnių Mogadiše prie "Olimpo” viežbučio o jau sekančią dieną visas  Pasaulis pamatė, kaip Dzeržinskio divizijos elitinis dalinys šturmavo Parlamento rūmus Maskvoje. Ir taip praktiškai kiekvieną dieną ekrane pasirodo prancuzų “para” Bosnijoje, Izraelio “saipet golani” Libane, indų “para” Pendžabe, visa gama rusų “specnazų” čečenijoje, amerikiečių “ruoniai” Gaityje, turkų “komandos” Kurdistane, o visai neseniai viso Pasaulio akivaizdoje Perų specialios paskirties būrys šturmavo Japonijos pasiuntinio rezidenciją kur teroristai laikė ikaitais 72 žmones. Žiūrovų akyse buvo nukauti 14 teroristų , ikaitai ir šturmo dalyviai nenukentėjo. Šiais neramiais laikais s.p.k.p. yra neatsiejama kariuomenės dalis, labai panašių junginių turi policiją ir valstybės saugumas pagrindinės jų užduotys yra labai panašios šiek tiek skiriasi jų paruošimo lygis . Praktiškai kiekviena jėgos struktūra turi sau pavaldžius specialios paskirties pajėgas , jų kiekis didėja pleciasi veiklos sfera, o tai lemia keletas faktorių. Pirma: subirėjo Varšuvos sutarties blokas, suskilo Jugoslavija, SSSR atsirado nemažai karštų taškų, beto seniai rusenantys Balkanuose, Kaukaze, Vidurinėje Azijoje isiplieskė su nauja jėga. Antra: sunkiais ekonominiais laikais daugelis vyriausybių linke pasitikėti s.p.k.d. ,o ne reguliare kariuomene ar policija, nes pirmieji yra patikimesni ir geriau paruošti kovai su vidiniais priešais. Be to tokių dalinių išlaikimas mažiau kainuoja. Trečia: televizija jos visuomenės akyse padarė juos bebaimiais kariais kuriems nėra neįvykdomų užduočių, jie gali viską ir laukia įsakymų. Kitaip tariant atėjo “rembo” laikai ir vienas lauke karys.
Kas tie žmonės, kaip jie yra ruošemi, kokias operacijas atlieka ?
Skaitykite sekančiuose puslapiuose.
Paieška
 ...
ARVYDO DAUDERIO PUSLAPIS sniper@is.lt

Svetainę prižiūri V.                                                                         Kauno karo istorijos klubas    Jonavos šaulių kuopa    Digeriai
© 2002-2004 ATAS